English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Označevanje vinogradniških območij - vinogradniške poti, društvena brošura in društveni prapor

Nosilec projekta: Vinogradniško društvo "ŠTUC" Šmartno

Vsebina projekta: Vinogradniško društvo "ŠTUC"  Šmartno deluje na vinorodnem območju prvih dolenjskih gričev na območju občine Šmartno pri Litiji in Litija. S projektom LAS so obstoječe vinogradniške poti označili z enotno oblikovanimi usmerjevalnimi in informativnimi tablami, ki dajejo informacije o kraju in vinorodnih lokacijah posameznih vinogradov, zidanic ter o drugih lokalnih znamenitostih. Izdali so tudi brošuro s predstavljenimi aktivnostmi in rezultati delovanja društva, rezultati z ocenjevanj vin in prejetimi priznanji. Za predstavljanje na različnih prireditvah na območju delovanja društva pa tudi izven teh meja so izdelali društveni prapor.

Obdobje trajanja projekta: maj 2011 – junij 2012

Celotna vrednost projekta:
14.999,74 EUR
Sredstva LEADER: 10.431,02 EUR

Kontaktna oseba: Jože Perme


Produkcija: Peternet