English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojna vas Velika Preska

Nosilec: Center za zunanjo ureditev d. o. o.

Vsebina projekta: Projekt Razvojna vas Velika Preska je s povezovanjem različnih strokovnjakov motiviral, animiral in osveščal vačane Velike Preske pa tudi širše o možnostih razvoja in uporabe lesa v bivanjske namene. S projektom LAS Srce Slovenije so realizirali idejno študijo za zgraditev naselja pasivnih hiš za poskusno bivanje iz leta 2009. Projekt, ki pomeni v končni fazi izgradnjo sedmih pasivnih hiš, prinaša v vas veliko spremembo, zato so v dosego cilja vložili že veliko animacije in motivacije vaščanov. Preko izvedbe delavnic, izida knjige V poslanstvu dreves in postavitve stalne razstave 71 slovenskih drevesnih vrst, so bili poiskani in motivirani podjetniški vodje in vzpostavljena mreža projektih partnerjev za realizacijo širše ideje razvojne vasi Velika Preska.

Obdobje trajanja projekta: september 2011 - junij 2012

Celotna vrednost projekta: 23.580,00 EUR
Sredstva LEADER: 18.105,00 EUR
Zasebna sredstva upravičenca: 5.475,00 EUR

Kontaktna oseba: Jože Kos

Produkcija: Peternet