English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Aktivni in doživljajski turizem v Srcu Slovenije

Leto izvajanja: 2013 - 2014
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partnerji: Javni zavod Bogenšperk, Šmartno pri Litiji; KUD Fran Maselj Podlimbarski, Lukovica; Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Kamnik; Linija Sport, Miloš Kimovec s. p., Vače

Vsebina projekta:
Razvojni center Srca Slovenije je s projektom povezal pet turističnih ponudnikov z območja Srce Slovenije ter izvedel skupne promocijske dogodke na temo aktivnega in doživljajskega turizma. Izdani so bili promocijski materiali, vzporedno so potekale objave v medijih. Nadgradnja turističnih produktov kolesarjenja, avtodomarstva in posebnih oblik prenočevanja je prispevala k širši razpoznavnosti Srca Slovenije ter animaciji lokalnega prebivalstva in tujih gostov za omenjene aktivnosti. Z delovanjem dveh turističnih točk v Litiji in v Termah Snovih se je zagotovil nadaljnji razvoj in povezovanje turističnih ponudnikov Srca Slovenije, hkrati pa delujoči točki predstavljata zametek prihodnje mreže turističnih točk Srca Slovenije. Območje je tako bogatejše za obiskovalce, ki jih zanima kulturna dediščina, saj je v Lukovici ponovno zaživela slamnikarska zbirka, na gradu Bogenšperk pa so v sklopu tematske prireditve »Valvasorjevi grafični dnevi« potekale večdnevne delavnice in razstava z gostujočimi umetniki.

Partnerji projekta:
Javni zavod Bogenšperk, Šmartno pri Litiji
KUD Fran Maselj Podlimbarski, Lukovica
Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Kamnik
Linija Sport, Miloš Kimovec s. p., Vače

Obdobje trajanja projekta:
september 2013 - november 2014

Celotna vrednost projekta: 89.441,40 EUR
Sredstva LEADER:  69.802,34 EUR z DDV

Kontaktna oseba:
Aleksandra Gradišek 

Sorodne novice

12.12.2013 Odprtje Muzejske zbirke v Pavletovi hiši v Krašnji

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet