English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Skupni pristop – dvig dodane vrednosti izdelkom Srca Slovenije

Nosilec: Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o.

Vsebina projekta: Projekt je spodbujal sodelovanje partnerjev, ki želijo lokalnim izdelkom ustvariti pogoje za tržni preboj. Spodbujanje in izobraževanje kmetov za preusmeritev v dopolnilne dejavnosti na kmetiji in osveščanje le-teh za promocijo in trženje pod skupno znamko je bila vodilna nit projekta, ki je bila podkrepljena z oblikovanjem skupne embalaže in ovojnine ter izvedbo mini serij embalaže. Ponudba lokalnih izdelkov je bila povečana za tri nove pekovske izdelke, ki jih je za namen širitve ponudbe razvil in oblikoval partner v projektu. Vzpostavila se je tako imenovana »Učilnica na prostem«, ki jo predstavlja vrt z več kot 130 vrstami zdravilnih rastlin, zavarovan z leseno orgajo in primerno označen z informacijsko tablo.

Partnerja projekta:
Vode in d. o. o., Dol pri Ljubljani
Karolina Smerkolj, Lukovica

Obdobje trajanja projekta: september 2013- november 2014

Celotna vrednost projekta: 76.543,00 EUR
Sredstva LEADER: 59.339,63 EUR z DDV

Kontaktna oseba: Kristijan AdamljeProdukcija: Peternet