English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Skupno bitje Srca Slovenije - s povezanimi akcijami ustvarimo pripadnost območju Srca Slovenije

Nosilec: Jarina, Zadruga za razvoj podeželja z.o.o.

Vsebina projekta:
Jarina, zadruga za razvoj podeželja, je bila ustanovljena leta 2004 ob združitvi podjetnikov, gostincev in kmetov, ki verjamejo v prihodnost podeželja v Srcu Slovenije in želijo dvigniti kvaliteto življenja ljudi. Preko projekta Skupno bitje Srca Slovenije je Jarina usposobila skupnega promotorja Srca Slovenije za večjo prepoznavnost območja v samem Srcu Slovenije pa tudi zunaj njega. Projekt je nudil okvir za povezovanje z drugimi posamezniki, ki promovirajo Srce Slovenije v svojih lokalnih okoljih, ter brezplačna svetovanja lokalnim akterjem pri razvoju svoje ponudbe. Območje se je predstavljalo na lokalnih in nacionalnih prireditvah, hkrati pa je bilo Srce Slovenije stalno prisotno tudi na skupni predstavitveni stojnici Slovenskega turistično informacijskega centra v Ljubljani.

Obdobje trajanja projekta: avgust 2008 - junij 2009

Celotna vrednost projekta: 22.733,38 EUR
Sredstva LEADER: 21.904,95 EUR
Sredstva LAS: 509,39 EUR

Kontaktna oseba: Mojca Hauptman

Produkcija: Peternet