English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ureditev etnološke zbirke na turistični kmetiji Pr' Krač

Nosilec: Anton Čič

Vsebina projekta:
Kračeva domačija v Dolskem predstavlja zadnji še delujoči primer oskrbnega centra ob nekdanji tovorniški in plovni poti ob Savi in s tega vidika edinstven tovrstni primer objekta kulturne dediščine v Srcu Slovenije. Kot ena izmed točk dediščine je umeščena v tematsko pot Trkamo na vrata dediščine. V sklopu domačije se je ohranilo veliko predmetov, orodij in drugih pripomočkov od prejšnjih rodov. Ti predmeti so bili sicer razstavljeni na različnih koncih domačije, niso pa bili med seboj tematsko povezani in urejeni v zbirko. S pomočjo Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani se je lastnik odločil to zbirko primerno urediti, popisati in označiti, za promocijo pa je poskrbel preko predstavitvene zloženke, filma in prireditve ob odprtju zbirke. S projektom Ureditev etnološke zbirke na turistični kmetiji Pr' Krač, je ta točka dediščine še aktivneje zaživela in dobila pomembno dodatno ponudbo.
 
Obdobje trajanja projekta: april - november 2009

Celotna vrednost projekta: 13.982,00 EUR
Sredstva LEADER: 4.800,00,00 EUR
Sredstva LAS: 7.200,00 EUR

Povezava na predstavitveni film: http://www.smartprodukcija.com/domacija_pr_krac/  
|< <<  1 2 3  >> >|

Produkcija: Peternet