English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS mladi - za preprečevanje uporabe nedovoljenih drog

Nosilec: Društvo prijateljev mladine Litija

Vsebina projekta:
 
Uporaba nedovoljenih drog je eden največjih problemov sodobne družbe, s katerim se soočamo tudi v Srcu Slovenije. Člani Društva prijateljev mladine so preko projekta LAS MLADI ponovno obudili lokalno akcijsko skupino za preprečevanje uporabe nedovoljenih drog v občini Litija, ki je pred leti že uspešno delovala, nato pa je zamrla. Vzpostavili so povezave z različnimi lokalnimi mladinskimi in drugimi organizacijami, med njimi izvedli raziskavo in pripravili Priročnik za radovedne, ki je namenjen ozaveščanju mladih o škodljivih posledicah uporabe drog. S projektom so člani DPM Litija povečali ozaveščenost mladih o posledicah uporabe drog ter posredno vplivali na manjšo uporabo drog na območju občine Litija.

Obdobje trajanja projekta: januar - junij 2009

Celotna vrednost projekta: 1.750,00 EUR
Sredstva LAS: 1.454,44 EUR

Kontaktna oseba: Tina Verbančič

Produkcija: Peternet