English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prenova Športno rekreacijskega centra Reka

27. september 2011 - Športno društva Dolina iz Šmartna pri Litiji je s pomočjo Leader sredstev, ki so jih pridobili na javnem pozivu LAS Srce Slovenije in z veliko prostovoljnega dela članov društva uredilo otroško igrišče in s tem posodobilo Športno rekreacijski center Reka v Cerovici.

S prenovo igrišča je veliko pridobilo društvo in lokalna skupnost, saj se bodo otroci lahko igrali na otroškem igrišču, ki je s pomočjo evropskih sredstev obogaten z novimi igrali, novim golom in prostorom za igranje moštvenih iger. S postavitvijo ograje, novimi klopmi in mizami, koši za smeti za ločevanje odpadkov, novim baliniščem, osvetlitvijo nogometnega igrišča je prostor dobil novo podobo, ki bo omogočala koristno preživljanje prostega časa vseh prebivalcev Jablaniške doline.

Ob koncu projekta je društvo pripravilo otvoritev prenovljenega Športno rekreacijskega centra Reka, ki je potekala v soboto, 24. septembra 2011. Na otvoritvi otroškega igrišča so sodelovali otroci in mentorji, ki so na delavnicah izdelali otvoritveni trak in ga razprostrli po širini igrišča. Tomaž Rozina, predsednik društva verjame, da »bo ta pridobitev pokazala svoje pozitivne učinke šele v prihajajočih letih in da bo ŠRC Reka v bodoče prostor, kjer se bodo lahko družile vse generacije iz domače doline in širše«.
 
  
Prenovljen Športno rekreacijski center Reka je velika pridobitev za območju (foto: ŠD Dolina)


 

Produkcija: Peternet