English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Strokovnjaki prepoznali odlične priložnosti za razvoj turizma v Srcu Slovenije

12. september 2012 - Območje Srce Slovenije je 12. septembra 2012 obiskalo 32 predstavnikov najstarejše visokošolske izobraževalne institucije za turizem v Sloveniji. Za obisk so se odločili na podlagi uspehov Centra za razvoj Litija pri povezovanju občin na območju, predvsem pa zaradi dveh novih inovativnih turističnih produktov na območju.

»Prepričan sem, da je v Srcu Slovenije mnogo potencialov za turizem, ki je lahko povezan s sprehodi po zasavskem hribovju, obujanjem tradicionalnega načina življenja ali pa z doživljajskim turizmom«, je ob delovnem obisku na Geometričnem središču Slovenije povedal dr. Anton Gosar, dekan Fakultete za turistične študije – Turistica.

Dr. Aleksandra Brezovec, prodekanja Fakultete za turistične študije, je poudarila, da so za profesorje »izrednega pomena neposredni stiki z ljudmi na terenu, saj na tak način s prve roke spoznavajo novosti v slovenskem turizmu«.
 
Aleksandra Gradišek (direktorica Centra za razvoj Litija), dr. Anton Gosar (dekan Fakultete za turistične študije) in dr. Aleksandra Brezovec (prodekanja Fakultete za turistične študije) na Ekološki kmetiji Pr'Lavrič nad Vačami

Srce Slovenije je pred kratkim postala prva karavaning destinacija v Sloveniji. Na podlagi sodelovanja s turističnimi ponudniki je bila oblikovana mreža postajališč za avtodome, v katero se je vključilo 16 kmetij, gostiln, kulturnih znamenitosti in športnih centrov. Ena izmed točk v mreži postajališč za avtodome Srca Slovenije je Ekološka kmetija Pr'Lavrič nad Vačami, kjer je potekalo delovno srečanje strokovnjakov s fakultete. Obiskali so tudi Pustolovski park Geoss, ki postaja primer uspešnega podjetništva na podeželju.

Seznanili so se tudi z novo ponudbo za kolesarje, ki lahko po novem na pragu Ljubljane izbirajo med 32 novimi kolesarskimi potmi različnih težavnostnih stopenj. »Na voljo je 1.448 kilometrov skupne dolžine poti za 91 ur kolesarjenja«, je povedala Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija. Poti potekajo na območju med Kamniškimi Alpami in dolenjskim gričevjem ter povezujejo občine v osrčju naše države.
 

Pustolovski park Geoss

Srce Slovenije je pomembnega strokovnega partnerja za nadaljnji razvoj vsebin na področju turizma, Fakulteto za turistične študije – Turistico, pridobil že letos maja. Dogovor o sodelovanju je bil podpisan na Veliki planini, ki je ena glavnih turističnih točk območja. Fakulteta je z novim članom v klubu partnerjev pridobila študijski center za testiranje novih pristopov v turizmu in bo z znanjem svojih strokovnjakov poskušala prispevati k nadaljnjemu razvoju turizma na območju.


Profesorji s Fakultete za turistične študije - Turistica na Ekološki kmetiji Pr'Lavrič nad Vačami

Produkcija: Peternet