English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije na strokovnem posvetu lokalnih akcijskih skupin

21. januar 2013 - V Zgornjem Posočju je 17. in 18. januarja 2013 je potekal strokovni posvet slovenskih lokalnih akcijskih skupin. Udeležilo se ga je preko 50 predstavnikov iz več kot 20 LAS, med njimi tudi LAS Srce Slovenije.

Prvi dan posveta, ki je potekal v Tolminu, je bil namenjen obravnavi problematike delovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) in upravljanja s sredstvi LEADER v programskem obdobju 2007 – 2013. Nadaljevanje posveta je potekalo v Bovcu, kjer so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) in ugledni strokovnjaki predstavili izhodišča za pripravo na naslednje programsko obdobje. Z zaključki posveta so lokalne akcijske skupine pristojnemu ministrstvu in širši javnosti podale svoja stališča k oblikovanju prihodnjega programa LEADER. Posvet je ponudil dobro priložnost za izmenjavo izkušenj med LAS.

Udeleženci posveta so si v Zgornjem Posočju ogledali dobre prakse LEADER, in sicer »Zeleno hišo« v Kobaridu, ki je dober primer povezovanja vseh področij, ki so ključna za razvoj podeželja: turizem (v njej se nahaja sedež TIC Kobarid), varovanje narave in podpora lokalnim proizvajalcem (lokalna pisarna Triglavskega narodnega parka in svetovalne storitve Posoškega razvojnega centra) ter kuhinja za predelavo živil (Društvo samooskrba Kobarid). Obiskali so tudi rokodelski atelje Društva od ovce do izdelka, kjer so na voljo tradicionalni lokalni izdelki, kot so izdelki iz ovčje volne, siri iz ovčjega mleka in različni spominki. Neposredno nad trgovinico se nahaja Podeželsko ustvarjalni center, kjer lahko lokalni proizvajalci in društva dobijo strokovno pomoč, v učilnicah pa potekajo tudi različne delavnice in izobraževanja.
 

Strokovni posvet je ponudil dobro priložnost za izmenjavo izkušenj med slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami


Produkcija: Peternet