English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Podjetniška delavnica za oblikovanje inovacijskih ekosistemov

10. oktober 2017 - Razvojni center Srca Slovenije je 5. oktobra 2017 izvedel podjetniško delavnico, v okviru katere so bile predstavljene vsebine treh sočasno potekajočih evropskih projektov, pri katerih sodeluje Razvojni center Srca Slovenije – TRINNO, D-STIR, P-IRIS. Na podlagi zajema podatkov, dobrih praks in izvedenih strokovnih obiskov, ki so že potekali v okviru vseh navedenih projektov, so bili obravnavani ključni elementi, ki prispevajo k oblikovanju inovacijskih ekosistemov. V okviru teh je moč razvijati in implementirati odgovorne družbene inovacije kot tudi povezovati ključne nosilce inovacij v pro-aktivno delujoče mreže. Delavnica, ki jo je moderirala Ladeja Godina Košir, je potekala v prostorih podjetja JUB v Dolu pri Ljubljani.

Na delavnici je so se udeleženci spoznali s konkretnim poslovnim inovacijskim primerom – Steklarno Hrastnik, ki je predstavila Simona Lesar. Dala je vpogled v to, kako v posameznem sektorju podjetja vodilni (skupaj s sodelavci) sooblikujejo rešitve in krepijo svojo mednarodno konkurenčnost, hkrati pa se močno opirajo na lokalno okolje in zanj v vseh smislih odgovorno skrbijo in vanj vlagajo. Tako v smislu investicij v razvoj podjetja in delovnih mest, kot konkretno v razvoj kadrov in njihov karierni, osebnostni in duhovni razvoj. Prav takšen celovit pristop in sodelovanje z zaposlenimi je ključni dejavnik tega večkrat mednarodno nagrajenega podjetja z edinstveno poslovno kulturo in izjemno visokim inovacijskim potencialom.

Simona Lesar iz Steklarne Hrastnik je predstavila njihovo delovanje

Udeleženci delavnice so imeli osrednjo vlogo pri delu v skupinah, ko so oblikovali različne scenarije za inovacijska okolja. Zasnovali so svojo vizijo okolja, v katerem bi si želeli živeti in ustvarjati. Strinjali so se, da so predstavitve dobrih praks odlična osnova za razvoj novih scenarijev in nadgrajevanje obstoječih. Prav tako je bilo izpostavljeno, da mreže različnih akterjev krepijo moč skupin, kar ima veliko vrednost na terenu, omogoča lažje povezovanje, skupne nastope na trgu, pristopanje k projektom, razvoj novih delovnih mest in krepitev lokalnih jeder s povezovanjem v širše mrežne skupnosti. Pomembno je predvsem povezovanje start up okolij, manjših podjetnikov in velikih podjetij v okoljih.  


Produkcija: Peternet