English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt za ohranjanje in ovrednotenje naravne in kulturne rudarske dediščine

19. oktober 2018 - 7 partnerjev iz Hrvaške in Slovenije je tudi uradno obeležilo začetek projekta MINE TOUR. Projekt, odobren v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in spodbuja revitalizacijo, ohranjanje in promocijo dveh rudarskih spomenikov kulturne in naravne dediščine iz Labina (Hrvaška) in Litije (Slovenija) s pomočjo novih turističnih proizvodov MINE TOUR.

Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov je ena od štirih prednostnih osi Programa sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška. Projekt MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine na obrobnih področjih programskega območja in sicer naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika Šoht v Labinu, ki sta v slabem stanju. Projekt bo povezal spomenika, javne in zasebne deležnike turizma, lokalni gospodarstvi in lokalni skupnosti, ki jih združuje skupna rudarska preteklost, v edinstven turistični proizvod.

Uvodni dogodek projekta Mine Tour je potekal 15. oktobra 2018 v hrvaškem Labinu v organizaciji vodilnega partnerja mesta Labin. Na začetku je župan mesta Labin Valter Glavičić predstavil Labin in njegovo rudarsko dediščino. Nato je besedo prevzela Meta Ponebšek, direktorica občinske uprave Občine Litija, ki je zbranemu občinstvu predstavila Litijo in pomen dediščine Rudnika Sitarjevec. Robert Mohorović, vodja projekta MINE TOUR, je predstavil projekt, projektne partnerje in glavne aktivnosti projekta. Dogodek je vključeval tudi voden ogled kulturnega spomenika Šoht. Na javni prireditvi je bilo okoli 40 udeležencev.

Projekt MINE TOUR bo v obdobju trajanja (1. september 2018 – 28. februar 2021) reševal že omenjeni skupni izziv neizkoriščenega potenciala rudarske dediščine preko vzpostavitve nove čezmejne mreže dveh rudnikov. Cilj projekta MINE TOUR je izboljšanje ohranjanja in ovrednotenje naravne in kulturne rudarske dediščine na programskem območju z investicijama manjšega obsega na dveh rudnikih – rudniku Sitarjevec v Litiji in rudniku Labin-Raša v Labinu. S tem želi projekt s spoštovanjem načel trajnostnega turizma izkoristiti turistični potencial čezmejne rudarske dediščine. Projekt stremi k revitalizaciji in izboljšanju doživljanja dveh rudarskih spomenikov ter k omogočanju dostopnosti do le teh različnim ciljnim skupinam.


 


Produkcija: Peternet