English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povabilo lokalnim ponudnikom k predstavitvi idejnih vsebin in storitev trajnostnega turističnega produkta za občino Litija – nezavezujoče zbiranje ponudb

11. november 2019 - Občina Litija (občina) skupaj z Razvojnim centrom Srca Slovenije d.o.o. vabi k predstavitvi idejnih vsebin in storitev za oblikovanje trajnostnega turističnega produkta, ki bodo ustrezno dopolnjevali rudarsko dediščino rudnika Sitarjevec. Cilj občine je pridobiti nabor izvirnih in vsebinsko domišljenih vsebin ter storitev, ki bodo odražale znamenitosti, dediščino, etnološke in kulinarične značilnosti občine ter imele kot takšne izrazit promocijski učinek. Rezultat tega poziva bo oblikovan trajnostni turistični produkt MINE TOUR.

Poziv je objavljen v okviru projekta MINE TOUR, programa Interreg V-A Slovenija Hrvaška. Projekt obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu. Cilj projekta je aktivno ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih turističnih produktov. S projektom nameravamo izboljšati dostopnost in prepoznavnost rudnikov, doživljanje dediščine, povečanje obiska ter povečanje privlačnosti obeh spomenikov. Oba spomenika bosta nadgrajena z vsebinami, ki obiskovalcem nudijo možnost bogatega doživljanja dediščine, s čimer bo zagotovljena njuna ohranitev za bodoče generacije. Končni turistični produkt bo oblikovan z največ štirimi (4) vsebinami/storitvami/turističnimi zgodbami in bo potekal v obliki doživljajskega izleta za posamezne turiste in turistične skupine, ki bodo želeli spoznati naravno in kulturno dediščino občine Litija. Obisk rudnika Sitarjevec bo ena izmed štirih vsebin oz. storitev končnega turističnega produkta. Izbrani ponudniki, ki bodo vključeni v turistični produkt, bodo deležni brezplačne promocije na lokalni, nacionalni in čezmejni ravni (tudi na Hrvaškem).

Več informacij na uradni spletni strani projekta: www.mine-tour.eu

MINE TOUR_PRILOGA 1 prijavni obrazec
Produkcija: Peternet