English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Uspešno zaključili prvi delovni paket na projektu "Digital Generations"

22. julij 2022 - Intenzivno delo v zimskih in pomladnih mesecih je na projektu »Digital Generations« pripeljalo do uspešnega zaključka prvega delovnega paketa. Za nami je tudi drugo spletno transnacionalno srečanje partnerjev, na katerem smo predstavili rezultate dosedanjega dela in se dogovorili o konkretnih nalogah in izzivih, ki še prihajajo.

Namen projekta »Digital Generations«, katerega vodilni partner je Razvojni center Srca Slovenije, je starejšim zagotoviti digitalna znanja, ki jim bodo omogočila, da bodo dejavni na spletu ter da bodo aktivno komunicirali s svojimi bližnjimi. Cilj projekta je z medgeneracijsko izkušnjo med starejšimi in mladimi – ključnimi nosilci digitalnih znanj - opolnomočiti starejše pri uporabi digitalnih orodij, glavni cilj pa je izboljšati kakovost njihovega življenja.

Cilj prvega delovnega paketa je bil raziskati vplive socialne izolacije na starejše, identificirati njihove ustvarjalne potrebe ter izmeriti njihovo raven znanja digitalnih veščin. Identificirali smo tudi primere dobrih praks za spodbujanje ustvarjalnosti preko digitalnih orodij.

Da bi te cilje dosegli, je Razvojni center Srca Slovenije pripravil dva različna vprašalnika. Vprašalnik o vplivu socialne izolacije na starejše je bil namenjen vsem organizacijam in njihovim zaposlenim ali prostovoljcem, ki delajo na področju dolgotrajne oskrbe starejših (izvedeno med 105 posamezniki iz petih partnerskih držav). Drugi vprašalnik, namenjen merjenju ravni digitalnih veščin ter analize komunikacijskih in ustvarjalnih potreb starejših, pa je bil namenjen vsem starejšim od 62 let (izvedeno s 135 starejšimi iz petih partnerskih držav).

Z analizo vprašalnikov smo prišli do dragocenih informacij, ki nam bodo izjemno koristile pri nadaljnjem delu. Inovativnost te analize je v tem, da ne le analizira potrebe starejših, temveč predstavlja tudi orodje, ki bo omogočilo merjenje ravni digitalnih veščin starejših. Na ta način smo pridobili trajnostno orodje, ki bo izobraževalcem in socialnim delavcem zagotovilo informacije o ravneh znanja digitalnih veščin starejše populacije, od tam pa bodo poskušali njihovo znanje še dodatno nadgraditi.

Rezultati raziskave bodo uporabljeni kot navdih za izvajanje aktivnosti usposabljanja starejših v veščinah IKT za boljše razumevanje potreb te ranljive ciljne skupine in za ozaveščanje o težavah z duševnim zdravjem, ki so posledica izoliranosti starejše populacije.

Intenzivno delo se nadaljuje, saj smo že začeli z implementacijo drugega delovnega paketa, ki predvideva raziskovanje in identifikacijo digitalnih orodij, uporabnih za ustvarjalno izražanje. Verjamemo, da vam bomo že jeseni lahko predstavili prve rezultate.

Spletna stran projekta (https://digitalgenerationsproject.eu/)

Projektna facebook stran

Instagram stran


Drugo transnacionalno srečanje partnerjev projekta. 
 


Produkcija: Peternet