English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Rokodelski tabor na Dolah pri Litiji navdušil mlade

2. september 2022 - Med poletnimi počitnicami je letos prvič v sedmih slovenskih krajih potekal Slovenski rokodelski tabor 2022. V Ribnici in Škofji Loki so mladi, stari med 12 in 17 let, ustvarjali z lesom, v Veržeju in Slovenski Bistrici z glino, Rogatcu s steklom, Moravčah z volno in papirjem, na Dolah pri Litiji pa so se spoznavali z ogljem. Izvedbo celotnega projekta je koordiniral Razvojni center Srca Slovenije.

Rokodelski tabor na Dolah pri Litiji je organiziral KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji v sodelovanju z oglarskimi domačijami in drugimi domačini. Udeležili so se ga učenci in dijaki iz različnih krajev Slovenije. Eden od udeležencev tabora je povedal: »Ko sem slišal za oglarski tabor, mi je to takoj vzbudilo zanimanje. Vedel sem za oglarjenje, vendar nisem natanko vedel, kako poteka. Zato sem se udeležil tabora. Nikoli še nisem bil na podobnem tematskem taboru.«

Gregor Strajnar, ki je skrbel, da je vse teklo po načrtu, in bil z mladimi ves čas, je ob zaključku svoje vtise strnil takole: »Z mladimi sem preživel tri nepozabne dni. Družili smo se skupaj z našimi oglarji in spoznavali postopek kuhanja kope od sestavljanja do razdiranja. Večina se z oglarstvom ni srečala še nikoli. Prav zato bo to za njih zagotovo nepozabna izkušnja, ki si jo bodo zapomnili za vse življenje.«

Poleg poglobljenega spoznavanja oglarstva so v program vključili tudi druženje z domačini in vrstniki, spoznavanje oglarskih domačij, pohod po Oglarski poti, družabne igre in podobne vsebine, ki so tabor naredile še prijetnejši. Mladi so bili navdušeni in enotnega mnenja, da bi želeli tovrstno izkušnjo še kdaj ponoviti.

Navdušenju ob izvedbi prvega tabora se pridružujemo tudi na Razvojnem centru Srca Slovenije, kjer smo v imenu Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije koordinirali izvedbo celotnega projekta, ki ga je finančno podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Mija Bokal

Foto: Gregor Strajnar 


 


 

 


 


 


Produkcija: Peternet