English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Dokumenti in programi

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program najdete tukaj.

Podlaga za pripravo PRP 2007 - 2013 je Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007 – 2013 (NSN), katerega splošni cilj je uravnotežen in trajnosten razvoj podeželskih območij Slovenije. Ogledate si ga lahko tukaj.

V primeru naložbe v okviru PRP 2007 - 2013 oz. infrastrukture je potrebno upoštevati pravila, ki so opredeljena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 - 2013, ki je objavljen tukaj.

LAS Srce Slovenije izvaja svojo lokalno razvojno strategijo, ki sledi obema ključnima strateškima dokumentoma. Razvojna strategija LAS Srce Slovenije se nahaja tukaj.

Produkcija: Peternet