English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Obrazci za poročanje

Obrazci za poročanje o projektih, ki so bili uvrščeni v Načrt izvedbenih projektov (NIP) od leta 2011 dalje:
Pomembna navodila za označevanje projektov in projektnih rezultatov:

Projektni rezultati morajo biti ustrezno označeni, z logotipi in ustreznimi navedbami, v nasprotnem primeru ne boste mogli uveljevljati nastalih stroškov. Zato nam OBVEZNO pred izdelavo oz. tiskom pošljite oblikovane materiale V PREGLED IN POTRDITEV, da se izognete morebitnim zavrnitvam računov.

Za označevanje projektov in projektnih rezultatov je potrebno upoštevati pravila, ki so opredeljena v
Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja v RS za obdobje 2007-2013

Na podlagi navodil smo pripravili logotipe z navedbo sofinanciranja, ki jih uporabite za označevanje:
Logotip LEADER

V primeru, da boste izdali na primer publikacijo v angleškem jeziku, morate temu jeziku prilagoditi tudi logotipe:
Logotip LEADER angleška verzija

Zaželjeno je, da pri označevanju uporabite poleg vašega logotipa tudi logotip LAS Srce Slovenije:
Logotip LAS "Srce Slovenije"

Ministrstvo z vidika promocije sklada in informiranja javnosti priporoča, da se tudi drobni promocijski material označi v skladu s tehničnimi možnostmi materiala.

Objave v medijih:

Časopisne članke, v kolikor objava ni sofinancirana iz sklada EKSRP, ni potrebno označiti z logotipi EKSRP in poimenovanjem sklada, je pa priporočljivo oz. zaželeno. V tem smislu lahko v tekstu zgolj navedete, da se je projekt izvedel v okviru LAS Srce slovenije ali LEADER sredstev oz. da projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja oz. da projekt sofinancira EU.

V zloženkah in raznih brošurah je potrebno navesti dikcijo odgovornosti. Obvezno je potrebno uporabiti naslednje besedilo:
Za vsebino je odgovoren ___________ (tisti, ki izda publikacijo). Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Projekt sofinancira EU.

Angleški prevod za angleške zloženke, brošure itd.:
……(naziv upravičenca) is responsible for the content. The competent Managing authority for The Programme of Rural Development of the Republic of Slovenia for the period 2007-2013 is Ministry of Agriculture and the Environment. The project is co-financed by the European Union.

Za označevanje nepremične opreme se uporabiobrazložitvena tabla, ki se jo namesti v prostor, kjer stoji oprema.
Ostala oprema se označi z nalepko, ki jo lahko dobite na sedežu LAS Srce Slovenije v Litiji.

Več o označevanju je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na povezavi tukaj. 

Produkcija: Peternet