English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razpisi

Trenutno ni objavljenega javnega razpisa.


Objava javnega poziva LAS "Srce Slovenije" za izbor projektnih predlogov za leto 2013


Javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leto 2013

Datum objave javnega poziva: 20. maj 2013

Rok za oddajo vlog: četrtek, 30. maj 2013 do 12. ure

Razpisna dokumentacija:

Javni poziv 2013 (.pdf)

Razpisna dokumentacija 2013 (.pdf)


Prijavni obrazci 2013 (.doc)

Finančna konstrukcija projekta 2013 (.xls)

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo tudi na sedežu upravljavca (Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija) od dneva objave na spletni strani do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo vlagatelji pri upravljavcu LAS (Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija - Mitja Bratun) po telefonu 01/896 27 1301/896 27 13, vsak delavnik od 9. do 12. ure, oziroma v pisarni ali na e- naslovu las@razvoj.si.
ARHIV:

Objava drugega javnega poziva LAS "Srce Slovenije" za izbor projektnih predlogov za leto 2012

Drugi javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leto 2012

Datum objave javnega poziva:
11. julij.2012

Rok za oddajo vlog:
Petek, 20. julij 2012 do 12. ure

Razpisna dokumentacija:

Drugi javni poziv 2012 -II. (.pdf)

Razpisna dokumentacija 2012- II. (.pdf)

Prijavni obrazec 2012 - II. (.doc)

Finančna konstrukcija projekta 2012 - II. (.xls)

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo tudi na sedežu upravljavca (Center za razvoj Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija) od dneva objave na spletni strani do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo vlagatelji pri upravljavcu LAS (Center za razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija - Mitja Bratun) po telefonu 01/896 27 1301/896 27 13, vsak delavnik od 9. do 12. ure, oziroma v pisarni ali na e- naslovu las@razvoj.si.


Objava prvega javnega poziva za izbor projektnih predlogov za leto 2012


Prvi javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leto 2012

Datum objave javnega poziva:
15.02.2012

Rok za oddajo vlog:
Ponedeljek, 16. april 2012 do 12. ure

Razpisna dokumentacija:

Prvi javni poziv 2012 (.pdf)

Razpisna dokumentacija 2012 (.pdf)

Prijavni obrazec 2012 (.doc)

Finančna konstrukcija projekta 2012 (.xls)

Pogosta vprašanja in odgovori (.doc)

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo tudi na sedežu upravljavca (Center za razvoj Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija) od dneva objave na spletni strani do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo vlagatelji pri upravljavcu LAS (Center za razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija - Mitja Bratun) po telefonu 01/896 27 1301/896 27 13, vsak delavnik od 9. do 12. ure, oziroma v pisarni ali na e- naslovu las@razvoj.si.
Drugi javni poziv za izbor projektnih predlogov za leto 2011

Objava drugega javnega poziva za izbor projektnih predlogov za leto 2011


Drugi javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leto 2011

Datum javnega poziva: 18. 04. 2011

Rok za oddajo vlog: Sreda, 15. junij 2011 do 12. ure

Razpisna dokumentacija:

Drugi javni poziv (.pdf)

Razpisna dokumentacija (.pdf)

Prijavni obrazec (.doc)

Finančna konstrukcija projekta (.xls)

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo tudi na sedežu upravljavca (Center za razvoj Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija) od dneva objave na spletni strani do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo vlagatelji pri upravljavcu LAS (Center za razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija - Mitja Bratun) po telefonu 01/896 27 1301/896 27 13, vsak delavnik od 9. do 12. ure, oziroma v pisarni ali na e- naslovu las@razvoj.si.

Delavnici za predstavitev javnega poziva:
  • v Litiji v ponedeljek, 16. maja 2011, ob 16. uri v sejni sobi Občine Litija, na naslovu Jerebova ulica 14, 1270 Litija
  • v Kamniku v četrtek, 19.05.2011, ob 17. uri v sejni sobi Občine Kamnik, na naslovu Glavni trg 24, 1240 KamnikPrvi javni poziv za izbor projektnih predlogov za leto 2011


Zaključen prvi javni poziv za leto 2011

Na prvem javnem pozivu LAS "srce Slovenije" za leto 2011 je bilo izbranih in potrjenih 12 projektnih predlogov. Po končanem ocenjevanju sta projektne predloge potrdila razvojni svet in skupščina LAS 10. januarja 2011 v Dolskem.

Zaključena prva faza javnega poziva

V I. fazi Prvega javnega poziva LAS "Srce Slovenije" za leto 2011 je bilo oddanih in ocenjenih 29 vlog od katerih jih je 13 doseglo 75 ali več točk. Ti vlagatelji so bili povabljeni k izdelavi vloge v II. fazi javnega poziva.

Obrazci za II. fazo:

Prijavni obrazec za II. fazo javnega poziva (.doc)

Priloga: Finančna konstrukcija projekta in viri financiranja (.xls)


Objava prvega javnega poziva za izbor projektnih predlogov za leto 2011

Prvi javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leto 2011

Datum objave: 08. 11. 2010

Rok za oddajo vlog:
  • za I. fazo poziva: ponedeljek, 22.11.2010 do 12. ure
  • za II. fazo poziva: torek, 21. december 2010 do 12. ure
K izdelavi vloge v drugi fazi poziva bodo povabljeni vlagatelji, ki bodo dosegli 75 ali več točk.

Razpisna dokumentacija:

Prvi javni poziv (.pdf)

Razpisna dokumentacija (.pdf)

Prijavni obrazec - I. faza (.doc)

Dodatna navodila-pomoč pri izpolnjevanju prijavnega obrazca glede določanja ciljev, aktivnosti, rezultatov in indikatorjev:

Dodatna navodila-pomoč Prijavni obrazec  - I. faza


Delavnice za predstavitev javnega poziva bodo:

- v Šmartnem pri Litiji v ponedeljek, 15. 11. 2010, ob 17. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, na naslovu Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

- V Lukovici v torek, 16. 11. 2010, ob 17. uri v Kulturnem domu Janka Kersnika, na naslovu Stari trg 1, 1225 Lukovica
Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2010 

OBRAZCI IN NAVODILA ZA POROČANJE:

Navodila za poročanje

Zahtevek za izplačilo sredstev - obrazec za poročanje

Priloga 1.1. Specifikacija uveljavljanih stroškov

Časovnica zaposleni

Časovnica študentsko  delo

Lista prisotnosti


Označevanje projektov in projektnih rezultatov:

Za označevanje projektov in projektnih rezultatov je potrebno upoštevati pravila, ki so opredeljena v
Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja
v RS za obdobje 2007-2013 


Na podlagi navodil smo pripravili logotipe z navedbo sofinanciranja, katere uporabite za označevanje:
Logotipi LEADER

Zaželjeno je, da pri označevanju uporabite poleg vašega logotipa tudi logotip LAS "Srce Slovenije:
Logotip LAS "Srce Slovenije"

Za označevanje nepremične opreme se uporabi obrazložitvena tabla, ki se jo namesti v prostor kjer stoji oprema.
Ostala oprema se označi z nalepko, katero lahko dobite na sedežu LAS Srce Slovenijev Litiji.

Več o označevanju je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
na naslednji povezavi:  povezava


Javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leto 2010

Datum objave: 06. 05. 2009

Rok za oddajo vlog:
  • za I. fazo poziva: 08. junij 2009 do 12. ure
  • za II. fazo poziva: 14. avgust 2009 do 12. ure
Razpisna dokumentacija:

Javni poziv (.pdf)

Razpisna dokumentacija (.pdf)

Razpisna dokumentacija (.doc)
Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo vlagatelji pri upravljavcu LAS (Saša Ceglar ali Mitja Bratun) po telefonu 01/896 27 1301/896 27 13 in 01/896 27 1501/896 27 15 vsak delavnik od 9. do 12. ure oziroma v pisarni v ponedeljek od 9. do 12. ure in v sredo od 9. do 12. in od 14. do 16. ure ali na e- naslovu las@razvoj.si.

Vprašanja in odgovori v povezavi z javnim pozivom za leto 2010:

1. Vprašanje: Sem samostojni podjetnik posameznik (s.p.) in načrtujem prijavo na javni poziv za leto 2010. V podjetju sem samozaposlen in nimam zaposlenega nobenega delavca. Ali lahko in kako uveljavljam stroške lastnega dela?

Odgovor: Nosilec s.p. lahko upravičuje svoje delo (storitev) na dva načina:
- izstavi račun nosilcu projekta v primeru, da sam ni nosilec projekta ali
- upravičuje svoje delo kot prispevek v naravi.
Hkrati vas moramo opozoriti, da se znesek prispevka v naravi prišteje k zasebnim sredstvom. Zasebna sredstva, sredstva LEADER in LAS in potencialno druga sredstva predstavljajo celotno vrednost projekta.

Delavnica - predstavitev javnega poziva za leto 2010

V četrtek, 14. maja 2010 ob 16. uri, bo v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani organizirana delavnica za predstavitev javnega poziva, kamor vabimo vse, ki imajo namen letos kandidirati s svojimi projekti.
Prvi javni poziv za izbor projektov za sofinanciranje za leti 2008 in 2009

30. 5. 2008 je LAS Srce Slovenije objavila prvi javni poziv za izbor projektov za sofinanciranje za leti 2008 in 2009. Vsebina javnega poziva in razpisna dokumentacija.

Na osnovi odločitve razvojnega sveta LAS so bili za leto 2008 potrjeni projekti, opredeljeni v Letnem izvedbenem načrtu za leto 2008, ki se nahaja tukaj.

Javni poziv za izbor projektov za leto 2010 bo objavljen v začetku meseca maja 2009. Letni izvedbeni načrt za leto 2010 mora biti na MKGP predložen do konca septembra 2009, prav tako bodo v tem času podpisane pogodbe z izbranimi upravičenci. Vsebina javnega poziva in razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani LAS in spletnih straneh občin v LAS ter v lokalnih glasilih.

Produkcija: Peternet