English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Delavnice za novo strategijo lokalnega razvoja

23. april 2015 - LAS Srce Slovenije projekte do leta 2020 usmerja v ustanavljanje novih delovnih mest, storitve na podeželju, varstvo okolja in večjo vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin na podeželju. Projekte za vključitev v novo strategijo lokalnega razvoja snujemo na delavnici, ki bodo še 7. maja 2015. Sodelujte s predlogi!

Lokalna akcijska skupina »Srce Slovenije«, je s podpisom nove konzorcijske pogodbe 12. marca 2015 začela z aktivnostmi za novo programsko obdobje do leta 2020. Pogodbo je podpisalo 39 ustanovnih članov iz javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja iz 6 vključenih občin (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji), v LAS Srce Slovenije pa se še vedno lahko pridružijo novi člani, ki želijo aktivno soustvarjati pri razvoju podeželja v Srcu Slovenije.

Na dosedanjih srečanjih in delavnicah, kakršna je bila tudi 23. aprila 2015 v Dolskem, so že bili oblikovani nekateri projektni predlogi, usmerjeni v ključna razvojna področja. Maja sledita še dve delavnici za pregled, presojo, povezovanje in nadgrajevanje zbranih predlogov in za oblikovanje kriterijev vrednotenja ter indikatorjev spremljanja uspešnosti. Delavnica bo 7. maja v Matični knjižnici Kamnik s pričetkom ob 16:30 uri.

Na vključevanje projektov v lokalno razvojno strategijo LAS Srce Slovenije lahko vplivate tako, da prek posebnega obrazca, objavljenega na spletni strani www.razvoj.si/las pošljete vaše konkretne projektne ideje za novo obdobje, s predlogi pa lahko sodelujete tudi v živo na delavnicah. Sodelujte!

Strategija lokalnega razvoja, ki jo pripravljamo, mora odražati realne želje in potrebe območja ter ob tem slediti ključnim tematskim področjem ukrepanja:
• ustanavljanje novih delovnih mest
• osnovne storitve na podeželju
• varstvo okolja
• večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju;
Pri pošiljanju predlogov ali pri njihovem predstavljanju na delavniških srečanjih upoštevajte ta ključna področja.Produkcija: Peternet