English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vabilo na 2. delavnico za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja

 Spoštovani soustvarjalci razvoja podeželja Srca Slovenije,

LAS »Srce Slovenije« je s podpisom nove konzorcijske pogodbe 12. marca 2015 na Geometričnem središču Slovenije pričela z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020, ki sledijo Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uredba CLLD).

Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju bo nova Strategija lokalnega razvoja, ki bo opredelila skupno vizijo, cilje, prioritete in merljive kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri tem procesu je bistvenega pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in zasebnega.

S tem namenom vas vabimo na 2. delavnico za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije, ki bo potekala v četrtek, 7. maja 2015, v Matični knjižnici Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, s pričetkom ob 16.30 uri in predvidenim zaključkom ob 20.30 uri.

Na 1. delavnici, ki je bila 23. aprila v Dolskem, so že bili oblikovani nekateri projektni predlogi, usmerjeni v ključna razvojna področja. Na 2. delavnici bomo nadaljevali z zbiranjem, pregledom, presojo, povezovanjem in nadgrajevanjem projektnih predlogov ter z oblikovanjem kriterijev vrednotenja in indikatorjev spremljanja uspešnosti.

Vašo prisotnost prosimo sporočite na telefon 01/ 8962 715 ali e-mail las@razvoj.si do torka, 5.5.2015.

V kolikor se delavnice ne morete udeležiti, vas vabimo, da nam posredujete projektne predloge vaših projektov. Izpolnite obrazec za opis projekta (.doc) in nam ga posredujete na elektronski naslov: las@razvoj.si

Postanite aktivni soustvarjalec razvoja podeželja Srca Slovenije in se nam pridružite!Delavnica se izvaja v okviru podukrepa Pripravljalna podpora – sklop III. Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020.

Produkcija: Peternet