English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Začenja se izmenjava znanj med lokalnimi akcijskimi skupinami

12. julij 2015 – Od 10. do 12. julija je v Kližski Nemi na Slovaškem potekalo uvodno srečanje predstavnikov partnerjev, sodelujočih v projektu Local Action Groups for better EU (LAGs4EU), ki je sofinanciran s strani evropskega programa Evropa za državljane. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Srca Slovenije in si ogledali primere dobrih praks.

Na dvodnevnem srečanju so si partnerji izmenjali izkušnje z izvajanjem projektov sofinanciranih s strani EU. Ogledali so si trdnjavo v Komarnem, ki jo obnavljajo s pomočjo s pomočjo EU sredstev iz Sklada za regionalni razvoj. Pri tem gre za meddržavno sodelovanje med Madžarsko in Slovaško. Največji poudarek je bil na ogledu primerov dobrih praks s področja turizma in predstavitvi turizma kot integralnega dela lokalnega razvoja.

Glavni namen projekta LAGs4EU je spodbujanje vključevanja prebivalstva v kreiranje lokalnih politik in sprejemanje odločitev na lokalnem nivoju. Projektni partnerji bodo na posameznih dogodkih predstavili primere dobrih praks. V ospredju bo izboljšanje sodelovanja med civilnim sektorjem in vladnimi organizacijami na lokalnem nivoju ter vključevanje predlogov civilnega sektorja v regionalne strategije in izvedbene projekte.

Organizatorji dogodkov bodo pokrivali področja, na katerih imajo največ izkušenj, to je razvoj podeželja, ohranjanje okolja, kulturna dediščina in podjetništvo mladih. Partnerjem v projektu bodo predstavili preko predstavitev primerov dobrih praks, delavnic za udeležence srečanj in ogledov projektov na terenu, kako so uspešno vključili civilni sektor v pripravo in izvedbo lokalnih strategij. Skozi ta pristop bodo partnerji v projektu pridobili znanja za spodbujanje civilnega vključevanja za pripravo strategij na lokalnem in regionalnem nivoju.


V projektu sodeluje osem partnerjev iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Italije, Romunije, Poljske, Češke, Slovaške in Slovenije. Projekt vodi LAG Središnja Istra iz Pazina, Hrvaška.


Srečanja na Slovaškem so se udeležili iz Srca Slovenije: Željko Savič, Mitja Bratun, Gabrijela Babič, Branka Bizjan in Boris Ravbar.


Produkcija: Peternet