English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije na ogledu dobrih praks v Mostarju

19. april 2016 - Od 14. do 16. aprila je v okviru projekta LAGs4EU, sofinanciranega iz programa Evropa za državljane, potekal ogled dobrih praks v Mostarju v Bosni in Hercegovini, ki so se ga udeležili posamezniki iz občin Kamnik, Litija, Lukovica, Šmartno, Moravče in Dol pri Ljubljani, ki sodelujejo v LAS Srce Slovenije. Poseben poudarek je bil na podjetništvu mladih.

Zaradi nedavne vojne in neurejenih političnih razmer so pobudo za gospodarski razvoj uspešno prevzela podjetja in nevladne organizacije. Udeleženci ekskurzije smo spoznali delovanje Regionalne razvojne agencije za Hercegovino (REDAH). Obiskali smo podjetniški START-UP pospeševalnik SPARK v središču Mostarja, ki zagotavlja podjetnikom začetnikom mentorski in izobraževalni program, ustrezen prostor in opremo za delo, pomoč pri nastopu na tujih trgih in povezovanje z investitorji. Sledil je obisk Tehnološkega parka INTERA Mostar, neprofitne nevladne organizacije, ki je bila vzpostavljena z namenom spodbujanja in podpiranja ekonomskih procesov v Hercegovski regiji. Tehnološki park izvaja lastne projekte in nudi podjetjem ustrezne prostore za delo, izobraževanje in vstop na tuje trge, posebej uspešno je njihovo usposabljanje kadrov za delo s CNC stroji, ki ga koristijo celo kandidati iz tujine. Skupaj smo obiskali gospodarski sejem Mostar 2016, ki prestavlja z več kot 800 razstavljalci iz 24 držav najpomembnejši in najbolj obiskan gospodarski dogodek v Bosni in Hercegovini.

Obiskali smo še združenje Orhideja iz Stolca, ki deluje kot socialno podjetje. Preko izobraževanj, razvoja veščin in skupnega dela za razvoj skupnosti delujejo v smeri povečanja enakopravnosti žensk. Tako izvajajo delavnice za šivanje, izdelujejo in tržijo lokalnespominkov, predelujejo in tržijo sadje itd.

Ogledali smo si tudi dobre prakse s področja naravne in kulturne dediščine: turistično jamo Vjetrenica v Ravnem, izvir reke Bune, starodavno mestece Počitelj pod Starim Gradom, ki spada pod okrilje UNESCO, ter močvirje Hutovo Blato z izjemnimi habitati in urejenimi tematskimi in izobraževalnimi potmi. Več kot očitno ima območje velik turistični potencial, česar se počasi tudi sami zavedajo.

Namen tovrstnih izmenjav je, da bi ljudi iz Srca Slovenije spodbudili k aktivnemu kreiranju lokalnih politik in iskanju razvojnih rešitev na lokalnem nivoju.


Razvoj Mostarja in Bosne in Hercegovine na splošno je zelo upočasnila vojna.


V podjetniškem START-UP pospeševalniku SPARK v središču Mostarja.


Tehnološki park INTERA Mostar deluje z namenom spodbujanja in podpiranja ekonomskih procesov v Hercegovski regiji.


Na gospodarskem sejmu v Mostarju.

Produkcija: Peternet