English

LAS SRCE SLOVENIJE

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije je objavil 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016

23. september 2016 - Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je na spletni strani www.las srceslovenije.si/sl_SI/javnost/  dne 23.9.2016 objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju  občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 4.11.2016.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja  na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa
»Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 525.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01/ 896 27 10,
vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si
v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 02.11.2016.

Hkrati vas obveščamo, da bodo delavnice za predstavitev javnega poziva potekale:
- Kamnik, sejna soba Občine Kamnik, sredo 28.9.2016 ob 17. uri.
- Lukovica, sejna soba Občine Lukovica, četrtek 29.9.2016 ob 17. uri.
- Litija, sejna soba Občine Litija, ponedeljek 3.10.2016 ob 17. uri.

Produkcija: Peternet