English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Odprto učno okolje v gozdu

Nosilec: Ustanova razvojna fundacija Pogum

Vsebina projekta: Odprto učno okolje v gozdu predstavlja nov pristop v predšolski in šolski pedagogiki, ki temelji na izkustvenem učenju. V sklopu projekta je bila izvedena vrsta delavnic za otroke in vzgojitelje ter učitelje v vrtcih in osnovnih šolah na območju LAS Srce Slovenije. Namen delavnic je bil osvestiti otroke in odrasle o pomenu gozda za preživljanje prostega časa pa tudi o pomenu trajnostnega ravnanja z gozdom in ohranjanju naravne dediščine. Poleg delavnic je bil projekt predstavljen na strokovnem dogodku, organizirana je bila rezstavna postavitev šotora tipija ob vrtcu na Vačah, pripravljeno je bilo učno gradivo ter oblikovana zgibanka. Projekt je spodbudil inovativnost in ustvarjalnost med mladimi. Širša javnost je bila informirana o projektu preko objav v medijih.

Obdobje trajanja projekta: maj 2011 - december 2012

Celotna vrednost projekta:
19.877,66 EUR
Sredstva LEADER: 14.080,00 EUR

Kontaktna oseba: Aleksandra Gradišek

Produkcija: Peternet