Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /var/www/vhosts/razvoj.si/httpdocs/class/DB.class.php on line 38 LAS Srce Slovenije :: Širjenje mreže lokalnih produktov na območju LAS Srce Slovenije
English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Širjenje mreže lokalnih produktov na območju LAS Srce Slovenije

Nosilec: Zadruga za razvoj podeželja Jarina z. o. o.

Vsebina projekta: Zadruga Jarina se je v zadnjih letih uspešno uveljavila kot povezovalec mreže za lokalno samooskrbo s hrano v Srcu Slovenije pa tudi širše na nacionalnem nivoju. S projektom "Širjenje mreže lokalnih produktov na območju LAS Srce Slovenije" je mrežo lokalne samooskrbe še razširila po pristopu »iz regije za regijo«. Tekom izvajanja projekta je vključila na podlagi analize prodajnih količin obstoječih in potencialnih dobaviteljev v mrežo nove ponudnike lokalnih proizvodov. Izdelala je priročnik z merili kakovosti ter distribuirala lokalne proizvode odjemalcem štirikrat tedensko z vozilom, ki ga je opremalila z ustreznimi promocijskimi nalepkami. Obstoječe prodajne poti je še podkrepila z novim prodajnim mestom na tržnici ter pripravila svojo spletno stran www.jarina.si.

Obdobje trajanja projekta:  september 2011 - december 2012

Celotna vrednost projekta: 61.197,00 EUR
Sredstva LEADER: 49.300,14 EUR
Zasebna sredstva upravičenca: 11.896,86 EUR

Kontaktna oseba: Nataša Smrekar


Produkcija: Peternet