English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Aktiven oddih in nova doživetja po starih pešpoteh zelene Tuhinjske doline

Nosilec: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Vsebina projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina je s projektom Stare pešpoti v Tuhinjski dolini uspelo na razpisu LAS Srce Slovenije že v letu 2009, s projektom Aktivni oddih pa so začrtane aktivnosti nadaljevali. Ponudbo obstoječih pešpoti so nadgradili s telovadnico v naravi, s čimer so postale še bolj zanimive za uporabnike. Telovadnica je namenjena domačinom, individualnim obiskovalcem pa tudi organiziranim šolskim skupinam v okviru naravoslovnih in športnih dni. V projekt so se vključili domačini, ki so vsak na svoj način pripomogli k uspešnosti projekta. S pomočjo projekta so zbrali vso potrebno dokumentacijo, fizično postavili samo telovadnico ter uredili okolico, hkrati so pripravili tudi zloženko o poti ter poskrbeli za promocijske objave v medijih.

Obdobje trajanja projekta: september 2011 - junij 2012

Celotna vrednost projekta: 30.500,00 EUR
Sredstva LEADER: 21.675,00 EUR
Zasebna sredstva upravičenca: 8.825,00 EUR

Kontaktna oseba:  Jožica Hribar

Produkcija: Peternet