English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ekološki zbirni in distribucijski center za zelenjavo - zdravo življenje

Nosilec: Združenje ekoloških kmetov – zdravo življenje

Vsebina projekta: Model partnerskega kmetovanja je na razvitejših trgih ustaljena praksa soobstoja kmeta in lokalnih odjemalcev na kmetovem posestvu pridelane hrane. V Sloveniji je pristop, ki ga prinaša projekt Zbirni center, novost, saj si partnersko kmetijstvo šele utira pot. Izvedba projekta je predstavljala primer dobre prakse v Srcu Slovenije za prenos na druga območja Slovenije. V sklopu projekta je Združenje ekoloških kmetov izvedlo animacijske delavnice za pridelavo ekološke zelenjave, izvedeni sta bili strokovni izobraževanji za pridelovalce ter ogled dobre prakse, predstavili so se tudi na sejmu Narava in zdravje ter izdelali zloženko s predstavitvijo centra. S pomočjo projekta so prijavitelji uredili zbirno distribucijski center za ekološke pridelke (gradbena dela, nakup opreme). Izdelana je bila tudi spletna stran o dejavnosti centra in vključenih kmetijah.

Obdobje trajanja projekta: september 2011 - november 2013

Celotna vrednost projekta: 29.764,60 EUR
Sredstva LEADER: 12.621,50 EUR
Sredstva LAS: 8.835,05 EUR
Zasebna srestva upravičenca: 8.308,05 EUR

Kontaktna oseba: Janez Ocepek

Produkcija: Peternet