English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vseživljenjsko učenje za življenje

Nosilec: Medobčinsko društvo invalidov Litija in Šmartno pri Litiji

Vsebina projekta: Projekt Vseživljenjsko učenje za življenje predstavlja novost na območju LAS Srce Slovenije. Z izvedbo raznolikih izobraževalnih delavnic in s povezovanjem lokalnih inštitucij občine Litije in Šmartna pri Litiji je bil prenos znanja, zlasti za ranljivi ciljni skupini invalidov in starejših brezposelnih večji oz. uspešnejši. V okviru projekta so v društvu opremili večnamenski izobraževalni prostor z osnovno IKT opremo ter nakupom pisarniških stolov. Učnim delavnicam na temo uporabnosti naravnih zelišč in zdravil, zdravil za samozdravljenje, sladkorne bolezeni, duševnega zdravja, so sledile zaposlitveno-motivacijske delavnice. V podporo informiranju je bil vzpostavljen tudi e-kotiček.

Partnerja:
Društvo diabetikov Litija in Šmartno, Litija
Izobraževalni center Geoss d. o. o., Litija

Obdobje trajanja projekta: september 2012 - april 2014

Celotna vrednost projekta: 36.388,51 EUR
Sredstva LEADER: 27.862,45 EUR

Kontaktna oseba: Mojca Bajc


Produkcija: Peternet