English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce narave nas povezuje

Nosilec: Inštitut za gozdno pedagogiko, Kamnik

Vsebina projekta: Projekt Srce narave nas povezuje pomeni vsebinsko nadaljevanje projekta Odprto učno okolje v gozdu. Inovativnost projekta se kaže v vpeljevanju ideje izkustvenega učenja v gozdu v vzgojno-izobraževalne zavode. Projekt je bil v prvi vrsti usmerjen na vzgojitelje in učitelje, ki želijo v vrtcih in šolah Srca Slovenije uvesti nove pristope k učenju. Organiziran je bil tridnevni seminar z namenom spodbujanja gozdne pedagogike v naravnih okoljih ter aktivnega sodelovanja z gozdarji in drugimi strokovnjaki. Vzgojiteljem in učiteljem se je nudila strokovna pomoč pri izvajanju dejavnosti. Vsaj 5 novih vrtcev in šol se je aktivno vključilo v mrežo gozdnih vrtcev in šol. Vzpostavljena je bila spletna stran www.gozdnivrtec.si ter opdrt nov Facebook portal, ki služita za osveščanje o projektnih vsebinah. Obveščanje javnosti o projektu je potekalo tudi z objavami poljudnih in strokovnih člankov v medijih.

Obdobje trajanja projekta: september 2012- januar 2014
Celotna vrednost projekta: 19.788,48 EUR z DDV
Sredstva LEADER: 16.452,31 EUR

Kontaktna oseba:
Natalija Györek 

Sorodne novice

28.3.2014 Mreža gozdnih vrtcev in šol se uspešno razvija

4.12.2013 Gozdni vrtci in šole vse bolj uveljavljeni v slovenskem prostoru

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet