English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Podjetništvo v Srcu

Nosilec: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

Vsebina projekta: Projekt Podjetništvo v Srcu je bil namenjen široki ciljni skupini ljudi, ki jo zanima samostojna podjetniška pot. Po začetnem izboru kandidatov in vzpostavitvi dveh skupin kandidatov v Litiji in v Kamniku je bila izvedena serija predavanj in izobraževanj za pridobitev teoretičnih znanj za ustanavljanje in uspešno vodenje podjetja. S pomočjo mentorjev, strokovnih sodelavcev in predavateljev so udeleženci delavnic razvijali lastne podjetniške ideje. Organiziranih je bilo 6 javnih omizij z gosti, kjer je bilo predstavljenih 6 izoblikovanih podjetniških idej. Izmed 15 posameznikov, ki so uspešno zaključili celotno usposabljanje, so se kar štirje odločili za samostojno podjetniško pot. Projekt se je širše promoviral z brošuro in vzpostavljenim Facebook profilom.

Partner: Zavod Mladinski center Kotlovnica, Kamnik

Obdobje trajanja projekta: september 2012 - avgust 2013

Celotna vrednost projekta:
30.005,00 EUR z DDV
Sredstva LEADER: 22.753,65 EUR

Kontaktna oseba: Kristjan Adamlje

Produkcija: Peternet