English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Sistem za visoko motivirano izobraževanje, ozaveščanje in promocijo kulturne dediščine, varstvo okolja in turizma na področju LAS Srce Slovenije

Nosilec: Inštitut za raziskovanje in razvoj naprednih tehnologij, Dol pri Ljubljani

Vsebina projekta: Projekt je predstavljal popolno novost pri izvajanju izobraževalnih procesov in na področju turistične ponudbe Srca Slovenije. Z novim pristopom in metodologijo izvedbe izobraževanja, osveščanja ter promocije območja Srce Slovenije se je namreč animiralo mlade za spoznavanje kulturne dediščine preko multimedijev. Z 10 tabličnimi napravami so bili učenci na terenu povezani z nadzorno enoto v bazi (za ta namen je bil izveden nakup računalniške opreme), od koder so prejemali informacije in nadaljnja navodila za terensko izvedbo tematskega pouka. Razvijanje vsebine promocijsko izobraževalne igre in izdelava scenarija je služila za nov izobraževalni modul, ki se bo lahko tržil tudi širše po Sloveniji. Testiranje sistema se je izvedlo s pomočjo učencev Osnovne šole Janka Modra iz Dola pri Ljubljani, opravljena je bila tudi evalvacija sistema. O projektnih aktivnostih so poročali v lokalnih medijih in na spletnih straneh.

Partnerja:
Fen klub mladih, Beričevo, Dol pri Ljubljani
Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Obdobje trajanja projekta: september 2012 - september 2013

Odobrena vrednost projekta: 24.290,45 EUR z DDV
Sredstva LEADER: 20.646,88  EUR

Kontaktna oseba:
Ignacij Novak


Produkcija: Peternet