English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Sadje iz Volčjega Potoka in Rudnika

Nosilec: Arboretum Volčji potok, Radomlje

Vsebina projekta:
Projekt je spodbujal ohranjanje sadjarske tradicije v vaseh Volčji Potok in Rudnik ter vključevanje lokalnih prebivalcev v aktivnosti Arboretuma Volčji Potok. Skupaj z domačini sta bili pripravljeni dve strokovni nalogi: Inventarizacija sadnih vrst in sort  v Volčjem potoku in Rudniku ter Raziskava sadjarske tradicije Volčjega potoka in Rudnika. Rezultat projekta je bil pridobitev vsaj enega novega ponudnika sadnih izdelkov iz lokalnega okolja. Organizirani sta bili dve strokovni predavanji o pridelavi in skladiščenju ter sušenju sadja ter dve delavnici o obrezovanju sadnega drevja ter izdelovanju in postavitvi gnezdilnic v sadovnjake. Pripravil in izvedel se je fotografski natečaj z razstavo jabolk, hrušk in sadnih dobrot. Za namen promocije je bila oblikovana zgibanka »Sadna pot v Volčjem potoku in Rudniku«, projektne aktivnosti so se oglaševale v občinskih glasilih.

Partner: Turistično društvo Volčji potok – Rudnik, Radomlje

Obdobje trajanja projekta: september 2012 - september 2014

Celotna vrednost projekta: 17.328,00 EUR z DDV
Sredstva LEADER: 13.565,96 EUR

Kontaktna oseba: Matjaž Mastnak


Produkcija: Peternet