English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prenova spodnje postaje nihalke na Veliko planino

Nosilec: Velika planina d. o. o., Stahovica

Vsebina projekta: Projekt prenove spodnje postaje nihalke je bil pomemben za nadaljnji razvoj Velike planine kot ene izmed osrednjih turističnih destinacij v Srcu Slovenije. Z obnovo nihalke se je povečalo število okrepljenih podjetniških jeder na podeželju. Odstranjeni in demontirani so bili obstoječi dotrajani elementi, nato so sledila prenovitvena gradbeno-obrtniška dela na objektu spodnje postaje nihalke. Izdelala sta se dva oglaševalna panoja, o projektu se je oglaševalo v lokalnem glasilu.

Obdobje trajanja projekta: september 2012 - december 2013

Celotna vrednost projekta: 67.369,37 EUR z DDV
Sredstva LEADER: 30.000,94 EUR

Kontaktna oseba: Polona Grahek


Produkcija: Peternet