English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mikro TIC Srca Slovenije v Litiji

Leto izvajanja: 2012 - 2014
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partner: Občina Litija

Opis projekta: Projekt je bil namenjen vzpostavitvi nove informacijske turistične točke v Litiji, kar je v skladu z usmeritvami in strategijo razvoja turizma na območju Srca Slovenije. Preko projekta se je ustrezno opremil prostor na Valvazorjevem trgu v starem mestnem jedru Litije. Sofinancirano je bilo delo osebe na turistični točki. Izvedel se je javni natečaj za izbor turističnega spominka, delavnice s turističnimi ponudniki z namenom njihovega medsebojnega mreženja in povezovanja, oblikovani so bili tudi turistični programi in izvedeno samo vodenje skupin. Razvojni center Srca Slovenije je poskrbel za infomiranje in obveščanje javnosti o projektnih aktivnostih v različnih medijih.

Celotna vrednost projekta:
39.154,12 EUR
Sredstva LEADER: 29.993,61 EUR

Kontaktna oseba: Mojca HauptmanJavni natečaj za izbor najboljših spominkov na območju Srca Slovenije


Datum objave: 23. 12. 2013
Rok za prijavo: 30. 12. 2013

Besedilo javnega natečaja (.pdf)

Obrazec 1 (.doc)
Obrazec 2 (.doc)
Obrazec 3 (.doc)


Produkcija: Peternet