English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvoj ribiškega turizma

Nosilec: Inštitut za upravljanje z ogroženimi vrstami

Vsebina projekta: S projektom je Inštitut za upravljanje z ogroženimi vrstami animiral lokalno prebivalstvo o potencialih, ki jih ima ribištvo za razvoj turizma v občinah Srca Slovenije. Z izdajo knjige o ribji populaciji in ribolovu na območju reke Save in njenih pritokih od sotočja s Kamniško Bistrico in Ljubljanico do mostu v Litiji, so bili prebivalcem predstavljeni opisi posameznih ribjih vrst, stanje ribiškega turizma in predlogi za nadaljni razvoj tega področja. Kot rezultat povezovanja turistične ponudbe z ribištvom so bili razviti trije novi turistični programi, ki so namenjeni tako individualnim ribičem kot skupinam. Za širšo javnost in tudi za osnovnošolce so bile organizirane delavnice z namenom osveščanja o ribištvu in ribiškem turizmu.

Obdobje trajanja projekta: oktober 2012 - januar 2014

Celotna vrednost projekta: 25.307,60 EUR
Sredstva LEADER: 20.015,80 EUR

Kontaktna oseba:
Aleš SnojProdukcija: Peternet