English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Oskrba premične stojnice z lokalno hrano na tržnicah

Nosilec: Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o.

Vsebina projekta: S pomočjo dosedanjih aktivnosti zadruge Jarina postaja lokalna samooskrba s hrano v Srcu Slovenije vse večja. S projektom LAS so obstoječo prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov nadgradili z dodatnim tržnim kanalom, to je s prodajo na premičnih stojnicah. Z namenom izvajanje te naloge je zadruga Jarina kupila vozilo s hlajenim transportnim prostorom za distribucijo in potrebno opremo za prodajo (blagajno, tehtnico ter ustrezno operacijsko in programsko opremo). Prodaja izdelkov se je dvakrat tedensko vršila vsaj na dveh lokacijah v Srcu Slovenije. Zadruga Jarina je poskrbela tudi za informiranje in obveščanje javnosti o projektnih aktivnostih z objavami v različnih medijih.

Obdobje trajanja projekta: oktober 2012 - september 2014

Celotna vrednost projekta: 37.977,55 EUR
Sredstva LEADER: 28.680,10 EUR

Kontaktna oseba:
Kristijan Adamlje


Produkcija: Peternet