English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvoj in promocija turističnih produktov in storitev Naravnega zdravilnega gaja Tunjice

Nosilec: V D cvetličarstvo, avtomobilizem, turizem, trgovina, d. o. o.

Vsebina projekta:
Projekt predstavlja uspešno nadaljevanje oz. nadgradnjo zgodbe o turistični in zdravilni točki Naravni zdravilni gaj Tunjice. Priprava celovitega komunikacijskega načrta tega zdravilnega gaja je vključevala spremenjen koncept ponudbe in organizacijo ter izvedbo treh večjih dogodkov za promocijo izdelkov in storitev turističnega ponudnika. V okviru projekta je bila izdelana tri-frekvenčna tridimenzionalna kupula za individualne terapije, s pomočjo katere lahko obiskovalci koristijo terapevtsko zdravljenje. V turistično ponudbo so se povezali lokalni ponudniki (gostinci, hotelirji ...). Promocija projekta je potekala preko različnih medijev, oblikovala in izdelala se je informativna tabla ter brošura o Naravnem zdravilnem gaju Tunjice.

Partnerji: Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, z. o. o.

Obdobje trajanja projekta: oktober 2012 - december 2013

Celotna vrednost projekta: 16.612,60 EUR
Sredstva LEADER: 13.178,40 EUR

Kontaktna oseba:
Drago Vrhovnik


Produkcija: Peternet