English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Premična rastlinjaka na posesti Gozd Reka 17

Nosilec: Philip Jan Nagel, Šmartno pri Litiji

Vsebina projekta: Premični rastlinjaki so zaradi številnih prednosti močno razširjeni v Severni Ameriki, v Sloveniji pa jih še ni moč zaslediti. Nosilec projekta si je s postavitvijo dveh premičnih rastlinjakov v Gozdu Reka (Šmartno pri Litiji) ustvaril dodatne možnosti za povečanje pridelave zelenjave in za zagotovitev kakovosti pridelkov tople in hladne sezone. Rastlinjak je bil konstruiran s strani slovenskega podjetja, prenos potrebnih informacij za izdelavo pa je potekal preko ameriškega podjetja, ki premične rastlinjake že izdeluje in trži. Dodatek sonaravnega fotovoltaičnega sistema, ki proizvaja energijo za manjše ventilatorje, je prispeval k povečani rasti vrtnin, sistem zbiranja in hranjenja deževnice pa je pripomogel k učinkovitejši izrabe vode. Nosilec projekta se je vključil v mrežo pridelovalcev Zadruge Jarina. Z novim načinom pridelave hrane so bili seznanjeni tudi drugi kmetovalci, za katere je bila organizirana delavnica. Na podlagi rezultatov projekta je bil objavljen stokovni članek.

Obdobje trajanja projekta: oktober 2012 - oktober 2013

Celotna vrednost projekta: 36.091,30 EUR z DDV
Sredstva LAS: 27.115,82 EUR

Kontaktna oseba: Philip Jan Nagel


Produkcija: Peternet