English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ureditev kleti in nabava opreme za ponudbo, degustacijo ekoloških sadnih vin in sokov

Nosilec: Jože Korošec, Laze v Tuhinju

Vsebina projekta: Glavni cilj projekta je bil nadaljni razvoj ekološke kmetije Matevžuc, ki si je z novo dopolnilno dejavnostjo ustvarjala dodaten zaslužek in omogočila delovno mesto za naslednika na kmetiji; gledano širše pa je celotno območje LAS in ožja okolica s Termami Snovik pridobila novo turistično ponudbo. Za predelavo sadja v sadno vino in sokove je bilo potrebno urediti in sanirati klet v stari stanovanjski hiši in dokupiti opremo za proces pridelave: stiskalnico in mlin za sadje, inox posode ter opremo za degustacijo: degustacijska miza in vitrine. Obnovljen kletni prostor je namenjen tudi prenosu znanj različnim ciljnim skupinam, predvsem mladim, ki se lahko seznanijo z načinom pridelave in predelave ekoloških sadnih vrst. Oblikovana je bila tudi spletna stran kmetije ter zloženke.

Obdobje trajanja projekta: januar 2013 - oktober 2013

Celotna vrednost projekta:
16.098,00 EUR z DDV
Sredstva LAS: 11.654,35 EUR

Kontaktna oseba: Jože Korošec


Produkcija: Peternet