English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin

Nosilec: Oreli – Zavod za socialno podporo, svetovanje, raziskovanje in izobraževanje ostarelih, oseb s posebnimi potrebami, mladih in ostalih skupin prebivalstva

Vsebina projekta:
Projekt je bil usmerjen v razvoj inovativnosti in idej za odpiranje novih priložnosti ter novih storitev za ranljive skupine na podeželju. 40 udeležencev, od tega 30 udeležencev ranljivih skupin, je bilo vključenih v inovativni cikel izobraževanj, delavnic, mentoriranja, širjenja socialnih mrež in povečanja možnosti za zaposlitev z lastno podjetniško potjo. Pripravljenih je bilo 16 grobo izdelanih poslovnih idej, izmed katerih so bile 4 v nadaljevanju izdelane kot poslovni načrt. Prednost tako pridobljenih poslovnih idej je, da so se razvile na osnovi lastnih interesov udeležencev ter prenosa znanj mentorjev. Zavod ORELI je poskrbel za ustrezno promocijo projekta v medijih: tiskovne konference, objave v medijih, digitalna knjižnica.

Obdobje trajanja projekta:
september 2013 - avgust 2014

Celotna vrednost projekta:
19.595,00 EUR Z DDV
Sredstva LEADER: 10.258,03 EUR z DDV

Kontaktna oseba: Martina Ozimek


Produkcija: Peternet