English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Dobrote iz Srca

Nosilec: Društvo podeželskih žena in deklet, Polšnik

Vsebina projekta: S projektom Dobrote iz Srca so nosilci vzpostavili pogoje in omogočili podporno okolje za razvoj dejavnosti, ki ženskam na podeželju omogoča dodaten zaslužek ali potencialno zaposlitev. Sodelovali sta dve društvi, ki povezujeta več kot 100 podeželskih žensk. V okviru projekta se je uredila skupna pripravljalnica hrane za pripravo pekovskega peciva in izdelkov, prostori so služili tudi za nadaljno prodajo izdelkov ter izvedbo kuharskih tečajev in delavnic. Skozi projekt se je izbrala primerna embalaža s celostno podobo, določile so se nove prodajne poti. Za prenos znanj med generacijami so bili organizirani tečaji peke za mlade, kot primer dobre prakse je bil izveden ogled pripravljanice hrane. Izdana je bila tudi knjižica z izbranimi recepti.

Partnerji projekta:
Društvo za razvoj podeželja LAZ

Obdobje trajanja projekta: september 2013 - avgust 2014

Celotna vrednost projekta: 8.931,84 EUR z DDV
Sredstva LAS: 7.105,74 EUR z DDV

Kontaktna oseba: Marinka Bevc


Produkcija: Peternet