English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povezovanje v mrežo za lokalno samooskrbo v Srcu Slovenije

Nosilec: Jarina, zadruga za razvoj podeželja, z. o. o.

Vsebina projekta:
Jarina je že v letu 2009 preko LAS »Srce Slovenije« izvajala projekt v podporo promociji lokalne samooskrbe, v kateri je pregledala ponudbo in potrebe območja Srce Slovenije ter v trženjski strategiji opredelila nove tržne poti. Na podlagi teh prvih pomembnih korakov k organizirani samooskrbi Srca Slovenije s hrano je v letu 2010 projekt nadgradila z izvajanjem opredeljenega trženjskega programa. Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z 31 javnimi inštitucijami, ki zdaj redno odkupujejo hrano od lokalnih pridelovalcev iz Srca Slovenije, sodelovanje poteka tudi z eno od gostiln in verigo restavracij v Sloveniji.

Jarina je s pomočjo najetega vozila organizirala skupni prevoz pridelkov od kmetov h končnim kupcem. Na temo večjega pridelovanja pridelkov sta bili organizirani delavnici s kmeti, potekale so promocijske akcije na sejmih Narava in zdravje v Ljubljani in Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni pa tudi predstavitve na šolah v Srcu Slovenije ter izvajanje programov ekoloških dni na kmetijah v Srcu Slovenije.

Obdobje trajanja projekta: januar 2010 – december 2010

Celotna vrednost projekta:
32.855,00 EUR
Sofinanciranje LEADER: 12.000,00 EUR
Sofinanciranje LAS: 9.000,00 EUR

Kontaktna oseba: Nataša Smrekar

Produkcija: Peternet