English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojna fundacija Pogum za pogumne ideje

V poletnih mesecih smo na Centru za razvoj Litija skupaj z različnimi akterji, ki delujejo na območju Srca Sloveniji, osnovali temelje Razvojne fundacije Pogum.

 

 

Ustanovljena bo z namenom spodbujanja filantropije, prostovoljnega dela in financiranja javno koristne nepridobitne dejavnosti, sprva na območju Srca Slovenije, kasneje morda tudi širše.

 

Delovala bo po principu prenosa sredstev med podjetji, ki želijo vlagati del svojega dobička nazaj v razvoj območja, ter posamezniki, ki imajo pogumne ideje za razvoj socialnega kapitala v tej družbi. Primarno bo nudila podporo nevladnim organizacijam.

Delovanje fundacije bo usmerjeno zlasti na mlade s ciljem razvijanja družbene odgovornosti in posledično izboljšanjem kakovostnega preživljanja njihovega prostega časa.

 

Ukvarjala se bo z družino, ekologijo, s spodbujanjem tehničnih znanj in rokodelstva ter medgeneracijskimi prenosi izkušenj in znanj, mlade pa bo usmerjala tudi v podjetništvo.
 


Produkcija: Peternet