English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


VEM "Vse na enem mestu" 2016 in 2017

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, Javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.


Razpis:
Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk vem v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017« (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma).

Namen javnega razpisa:
zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva za celotno območje Republike Slovenije.

Cilj javnega razpisa:
povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa.

Vrednost javnega razpisa:
Skupna vrednost predpisanih sredstev je 800.000,00 EUR, pri čemer je za aktivnosti v letu 2016 na voljo 300.000,00 EUR in za aktivnosti v letu 2017 500.000,00 EUR. Za izvedbo posameznega svežnja storitev je na voljo največ 25.000,00 EUR.

Kratek opis operacije:
Projekt VEM na enem mestu zagotavlja kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva. Storitve VEM tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register. Ciljna skupina so mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.

Projektni partnerji:
Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Data d.o.o., Območna obrtno – podjetniška zbornica Domžale, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, za področje Osrednjeslovenske regije

Obdobje izvajanja:
1. 7. 2016 – 31. 7. 2017

Povezava:

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada / Evropskega sklada za regionalni razvoj / Evropskega socialnega sklada oz. iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.VEM točka LITIJA
Jerebova 14
1270 Litija

T: 01 8962 715
M: 051 312 728
E: vem@razvoj.si

Uradne ure:
PONEDELJEK 8.00 - 15.00
ČETRTEK 8.00 - 15.00
Stranke sprejemamo po predhodni najavi.


Pisarna VEM točke v MENGŠU
Slovenska cesta 28
1234 Mengeš
T: 01 723 81 01
M: 051 312 728
E: vem@razvoj.si

Uradne ure:
SREDA 9.00 - 16.00
Stranke sprejemamo po predhodni najavi.

Storitve podjetniške točke:
 • Informiranje vseh ciljnih skupin (mikro, mala in srednja podjetja):
 • pridobivanje ključnih informacij lokalnega oz. regionalnega značaja, uporabnih za vse ciljne skupine naročnika na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov,
 • redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
 • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e–pošta in osebni stiki), ki se navezujejo na vsebino informacijskih paketov,
 • izvajanje informativno – promocijskih delavnic za vse ciljne skupine naročnika v sodelovanju z naročnikom, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom RS za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti,
 • izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju.
Osnovno svetovanje:
 • Izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom.
Izvajanje postopkov registracij:
 • preko e-VEM registracijske točke izvajanje registracij in postopkov statusnih sprememb z uporabo e-VEM aplikacije (registracije in statusne spremembe s.p. in d.o.o.),
 • izvajanje osnovnega svetovanja pri postopku registracije in statusnih spremembah uporabnikov,
 • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM,
 • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij.
Ostale aktivnosti:
 • oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev,

VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA PODJETNIKE:

Kot podjetnik v Srcu Slovenije imate zdaj vsaj 5 dobrih razlogov, da vodenje poslovnih knjig zaupate Razvojnemu centru Srca Slovenije. Nudimo vam cenovne ugodnosti, prihranek časa, pomoč pri odpiranju računa in kreditih, tedensko obveščanje o aktualnih razpisih ter mreženje z ostalimi podjetniki.

1. CENOVNE UGODNOSTI. Prvi mesec brez stroškov vodenja računovodstva!

Na VEM točki Mengeš in Litija se lahko dogovorite za vodenje knjig po resnično konkurenčnih cenah. Za prvi mesec poslovanja vam nudimo brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesete se lahko na osebno prilagodljivo sodelovanje!

2. PRIHRANKI ČASA. Urejanje predpisanih administrativnih postopkov.

Ko sklenete sodelovanje, lahko za vas urejamo socialna zavarovanja za podjetnike in zaposlene ter vse obvezne prijave podatkov za FURS (DDV in druge obveznosti). Ko kot samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo odpirate ali spreminjate dejavnost, lahko na VEM točki Mengeš in Litija za vas uredimo vse postopke registracije, sprememb, odjav.

3. RAZMERJA Z BANKAMI. Pomoč pri odpiranju računa in pri kreditih.

Z mislijo na najugodnejše rešitve prav za vaše podjetje vam svetujemo vam pri izbiri banke in bančnih storitev po najugodnejših cenah. Z bančnimi izkušnjami in podjetniškimi znanji vam pomagamo pri pridobivanju kreditov za uresničenje vaših podjetniških vizij.

4. PRAVOČASNOST PRI RAZPISIH. Tedensko obveščanje o priložnostih.

S pravočasnimi obvestili o javnih razpisih, zanimivih za vaše področje dela, vam pomagamo, da pravočasno kandidirate za pridobitev želenih sredstev. O razpisu, ki vas zanima, se vselej lahko posvetujete s strokovnjaki VEM točke Mengeš.

5. MREŽENJE S PODJETNIKI. Izmenjava izkušenj, izobraževanja in svetovanja.

Sodelovanje z Razvojnim centrom Srca Slovenije vam odpira vrata v Podjetniško mrežo, ki razvija regionalne povezave med podjetniki ter med podjetniki in iskalci njihovih izdelkov in storitev.

Potrebujete več razlogov za odločitev? Posvetujte se s svetovalci VEM točke Litija. Pokličite po telefonu 051 312 728 in se dogovorite za srečanje ali pišite na irena.tonin@razvoj.si.


Več podjetniških vsebin najdete na poslovnem portalu Srca Slovenije:
http://www.srce-slovenije.si/podjetnistvo/
 

Sorodne novice

11.9.2017 Podjetniške delavnice na Zavodu za zaposlovanje Kamnik

28.3.2017 V letu 2016 na VEM točkah Srca Slovenije 621 postopkov

25.1.2017 Podjetniške priložnosti za brezposelne

4.11.2016 Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja »SIO 2016-2017«

4.11.2016 Vabljeni na 9. Dneve podjetništva

3.11.2016 Javno povabilo za Javna dela 2017

1.9.2016 Razvojni center Srca Slovenije izbran za vodenje VEM točke v letih 2016 in 2017

22.6.2016 S srcem za podjetnike: Ugodnosti pri vodenju poslovnih knjig

19.5.2016 Z mladimi v Trbovljah o vstopu v podjetništvo

17.5.2016 Izobraževanje: Socialna omrežja in oblikovanje komunikacijskih sporočil

17.5.2016 Brezplačno izobraževanje: Socialno podjetništvo

25.3.2016 Izobraževanje: Ekonomsko in osebno odvisno razmerje in posledica z davčno-pravnega vidika

25.3.2016 Izobraževanje: Komunikacija v stresnih situacijah

24.2.2016 Do računovodskih storitev na VEM točkah v Litiji in Mengšu

28.1.2016 Izobraževanje za podjetnike: uspešna pot do odobritve kredita

28.1.2016 Delavnica za podjetnike: Koraki do uspešne prodaje

22.1.2016 Seminar za podjetnike: kako pripraviti davčni obračun in letno poročilo za leto 2015 za s.p. in pravne osebe

18.1.2016 Izobraževanje za podjetnike: kako lahko sami urejate socialna zavarovanja preko e-VEM portala

17.11.2015 Za podjetnike: nova pomoč na VEM točkah

3.11.2015 Nova znanja na področju samozaposlitve za potencialne podjetnike v Mengšu

15.9.2015 Nova znanja so ključna za podjetniško rast

21.8.2015 Ne zamudite avgustovskih brezplačnih izobraževanj za podjetnike

27.5.2015 Zagotavljamo podporno okolje za podjetnike v Osrednjeslovenski regiji

19.2.2015 VEM točka za podjetnike v Litiji in Mengšu vsako sredo

8.2.2014 VEM točka za podjetnike v Litiji vsako sredo

31.1.2014 VEM točka za podjetnike v Mengšu vsako sredo

12.11.2013 Občina Ivančna Gorica podpira podjetništvo pri mladih

16.10.2013 109 novo ustanovljenih podjetij preko VEM točk Srca Slovenije

12.9.2013 Izobraževanja za podjetnike: Več znanja, več posla

31.5.2013 Napoved: Brezplačno izobraževanje o računovodstvu v Ivančni Gorici

6.5.2013 Napoved: Brezplačna izobraževanja za podjetnike v maju in juniju

21.3.2013 Stičišče podjetniških idej na novi točki VEM v Mengšu

15.3.2013 Od marca v Mengšu podjetniška točka VEM

11.1.2013 Nepovratna sredstva za podjetnike

15.2.2012 Naša točka VEM za podjetnike na drugem mestu v Sloveniji

31.1.2012 Vse na enem mestu za podjetnike tudi v letu 2012

8.12.2011 Brezplačna podjetniška delavnica o neplačnikih

6.12.2011 Preko 200 novih podjetij na VEM točkah Centra za razvoj Litija

9.11.2011 Podjetniška znanja na dlani

20.10.2011 Napoved: Spoznajte gradnike uspešnega posla

30.9.2011 Priložnosti za nova podjetniška znanja

30.9.2011 Mladi spoznavajo svet podjetništva

21.9.2011 Brezplačne delavnice za podjetnike začetnike v Domžalah, Litiji in Grosupljem

5.9.2011 Vse na enem mestu za podjetnike

5.9.2011 Portal poslovnih možnosti za Srce Slovenije

24.8.2011 Kmalu novih 9,5 milijonov za subvencije za samozaposlitev

16.6.2011 Javni razpis za posojila podjetnikom v občini Domžale

15.6.2011 Odprt razpis za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

6.6.2011 Podjetniške delavnice v maju

13.5.2011 Bodoči podjetniki vabljeni na brezplačno delavnico v Litijo!

11.5.2011 Javne spodbude za podjetnike v Sloveniji

10.4.2011 Napoved: Delavnica o trženju za podjetnike v Domžalah

27.2.2011 Nova spletna stran za podjetnike

9.2.2011 Naša točka VEM za podjetnike na drugem mestu v Sloveniji

9.2.2011 Mladi spoznavajo inovativno podjetništvo

15.12.2010 Podjetniki vabljeni na brezplačne delavnice!

14.12.2010 Predstavitev VEM točke na Mednarodni fakulteti za poslovne študije

12.12.2010 Odprtje podjetniške točke VEM v Domžalah

8.12.2010 Napoved: Odprtje podjetniške točke VEM v Domžalah

16.11.2010 Podjetniki vabljeni na brezplačne delavnice!

20.10.2010 Uspešni rezultatih naših VEM točk za podjetnike

17.6.2010 VEM točko smo predstavili na delavnici "Prvi podjetniški koraki"

18.5.2009 Informativni dnevi JAPTI – kako do sredstev za raziskovalce in razvojne skupine

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet