English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Zaposlitev

Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec za turizem

Zahtevani pogoji:
 • Specializacija po visokošolski izobrazbi ali več
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Znanje slovenskega jezika
 • Znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2
 • Napredno poznavanje računalniških programov Word, Excel, PowerPoint
Prednost bodo imeli kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • 2 leti delovnih izkušenj na evropskih projektih
 • Poznavanje evropskega teritorialnega sodelovanja (čezmejnih, medregionalnih in transnacionalnih programov) in evropske kohezijske politike
 • Delovne izkušnje in znanja s področja turizma in podjetništva
 • Znanja s področja komunikacije z mediji in različnimi javnostmi, veščine javnega nastopanja
Opis delovnih nalog:
 • Razvoj novih projektov s področja turizma in podjetništva, pisanje prijav za nacionalne in evropske razpise, mreženje s potencialnimi partnerji;
 • Samostojno in celovito vodenje projektov in sodelovanje v projektnih skupinah;
 • Organizacija in sodelovanje na srečanjih partnerjev evropskih projektov v tujini
 • Izdelava vsebinskih in finančnih poročil za evropske projekte;
 • Organizacija in promocija dogodkov, novinarskih konferenc, okroglih miz, delovnih srečanj z lokalnimi in nacionalnimi deležniki;
 • Samostojno načrtovanje in oblikovanje vsebin za komuniciranje, pisanje člankov v slovenskem in angleškem jeziku, odnosi z javnostmi, priprava napovedi za medije, sporočil za javnost, priprava komunikacijskih strategij;
 • Javne predstavitve na dogodkih in konferencah v Sloveniji in v tujini pri projektih, ki temeljijo na podjetništvu, turizmu in trajnostnem razvoju okolja;
 • Vodenje področja komunikacije v evropskih partnerstvih na temo spodbujanja podjetništva, trajnostnega turizma, inovativnih mrež na podeželju, inovacij za starejše in drugo;
 • Urejanje spletnih strani, upravljane družbenih medijev;
 • Spodbujanje razvoja turizma, podjetništva in gradnja znamke Srce Slovenije;
 • Izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.
 • Organizacija službenih potovanj
Delovni čas:
8 ur dnevno / 40 ur tedensko

Kandidati, ki bodo uvrščeni v ožji izbor, bodo povabljeni na razgovor.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas minimalno za 1 leto s poskusno dobo 3 mesecev (z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Razvojnega centra Srca Slovenije, d.o.o., Jerebova 14, Litija. Previden nastop dela je 1.6.2018.

Prijave z življenjepisom pošljite do vključno 21.5.2018 na elektronsko pošto: direktor@razvoj.si

Produkcija: Peternet