English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije prejel certifikat za evropsko zeleno pisarno

22. maj 2013 - Razvojni center Srca Slovenije je s strani Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj, 21. maja 2013, prejel Certifikat Evropska zelena pisarna (EGO – European Green Office), ki prispeva k preoblikovanju pisarn v podjetjih in drugih organizacijah v okolju in človeku prijazne.


Mag. Violeta Bulc, Aleksandra Gradišek, Mitja Bratun in mag. Vida Ogorelec Wagner

Uvajanje načel Zelene pisarne prinaša podjetjem in organizacijam, njihovim zaposlenim in družbi kot celoti vrsto koristi. Podjetje, ki posluje po teh načelih, spodbuja učinkovito rabo energije in virov ter s tem zmanjšuje stroške, spodbuja inovativnost in vzpostavlja zavest o okoljskih problemih med zaposlenimi. Z izboljševanjem okoljskih vidikov dejavnosti Zelena pisarna predstavlja enega od temeljev družbeno odgovorne poslovne podobe.


Podelitev certifikatov je potekala v Kavarni Slamič v Ljubljani

V Razvojnem centru Srca Slovenije je skozi celo leto potekalo usposabljanje zaposlenih za vodenje zelene pisarne. V proces je vključenih osem slovenskih podjetij in organizacij, poleg Razvojnega centra Srca Slovenije še: Aerodrom Ljubljana, Britansko veleposlaništvo v Ljubljani British Council, Kemijski inštitut RS, Medium d.o.o., Nova Ljubljanska banka in Zavarovalnica Triglav.

Z dvigom znanja in veščin zaposlenih bodo sodelujoča podjetja in organizacije usposobljena in motivirana za vodenje zelene pisarne, s čimer bodo zmanjšala okoljski vpliv svoje pisarniške dejavnosti.Produkcija: Peternet