English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije že drugič prejemnik naziva finalist Sejalec 2013

13. november 2013 - »Veseli me, da je karavaning po Srcu Slovenije prepoznan kot produkt, ki prispeva k večji prepoznavnosti turistične ponudbe v Sloveniji,« je ob prejemu naziva finalist Sejalec 2013 dejala direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek. Gre za priznanje za najbolj ustvarjalne in inovativne dosežke v slovenskem turizmu.

 Razvojni center Srca Slovenije je za turistični produkt »Srce Slovenije - prijazna destinacija za avtodomarje« prejel naziv finalist Sejalec 2013

Poseben pomen pri bogatenju slovenskega turističnega trga z inovativno ponudbo je v Srcu Slovenije prepoznala strokovna komisija, ki je v svoji obrazložitvi zapisala:
»Produkt Srce Slovenije - prijazna destinacija za avtodomarje nagovarja nišno ciljno skupino tistih turistov, ki v veliki meri iščejo individualen stik z naravo in pristno lokalno kulturo. Nosilci produkta premišljeno, tesno in srčno sodelujejo s ponudniki na terenu, in skupaj so uspeli razviti podroben sistem, ki je pripravljen in primeren za širjenje destinacijskega avtodomarskega pristopa po vsej državi.«

Letošnji dobitnik glavne nagrade Sejalec je Penzion Raduha, drugi finalist pa Podzemlje Pece. Na dogodku ob desetletnici spodbujanja inovativnosti v slovenskem turizmu, ki je potekal v okviru Slovenskega foruma inovacij, je direktor Javne agencije SPIRIT Boštjan Skalar poudaril, da je inovativnost tako kot v drugih dejavnostih pomembna tudi v turizmu, ponudbo pa je treba vseskozi nadgrajevati.

V Srcu Slovenije, območju v osrednjem delu Slovenije, je bila v lanskem letu vzpostavljena mreža počivališč za avtodome. Razvojni center Srca Slovenije je v sodelovanju s strokovnjakom za področje karavaninga Primožem Longyko povezal male podeželske ponudnike iz območja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Ivančna Gorica, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. V mrežo je vključenih 18 karavaningu prijaznih gostiteljev, kjer lahko turisti oskrbijo avtodom, okušajo domače dobrote in prenočijo, poleg tega pa si ogledajo še lokalne zanimivosti. Iz projekta, ki ga je vodila Mojca Hauptman iz Razvojnega centra Srca Slovenije, se je razvila prva karavaning destinacija v Sloveniji, ki je prepoznala potrebo po povezovanju podeželskih ponudnikov, tudi v navezavi na strategijo lokalne samooskrbe s hrano. Na sedmih počivališčih, večinoma kmetijah, so obiskovalcem namreč na voljo domači pridelki (zelenjava, sadje, mlečni izdelki, med in medeni izdelki, mesni izdelki, itd.).

To je za Razvojni center Srca Slovenije že drugi Sejalec - leta 2004, ob prvi izvedbi poziva, so prejeli bronastega sejalca za produkt Kolesarske, pohodniške in konjeniške poti Posavskega hribovja. Tako tedanji kot letošnji produkt odlikuje tesen stik s ponudniki na terenu.

                  V Srcu Slovenije je bila v lanskem letu vzpostavljena mreža počivališč za avtodome

Obiskovalci območja se lahko z avtodomi ustavijo tudi na 40 drugih točkah v bližini, ki sicer ne nudijo možnosti prenočevanja, ponujajo pa kulinariko z lokalnimi posebnostmi ali pa gre za točke, zanimive za turistični ogled in rekreacijo. Najdejo jih na zloženki Karavaning po Srcu Slovenije, ki na enem mestu in na obiskovalcu prijazen način nudi celovito in povezano turistično ponudbo območja. Razvojni center Srca Slovenije je v septembru izdal tudi zloženko za tuje trge v angleškem, italijanskem in nemškem jeziku.

Mimo postajališč za avtodome vodijo tudi številne kolesarske poti različnih težavnostnih stopenj. V Srcu Slovenije je na voljo 32 kolesarskih poti, ki so razdeljene po tipih in sicer na treking, družinske, cestne in gorske poti. Razgibano hribovje in Kamniške planine nudijo tudi številne možnosti za pohodništvo. Območje lahko obiskovalci raziskujejo tudi s pomočjo nove mobilne aplikacije e-turist, ki omogoča sodobno načrtovanje izletov, saj na podlagi uporabnikovih zanimanj pripravi prilagojen program z vključeno kulinarično ponudbo, zabavo, kulturnimi in naravnimi znamenitostmi ter ponudbo aktivnega turizma.

V mrežo počivališč za avtodome v Srcu Slovenije je trenutno vključenih že 18 ponudnikov:
 • Dežela kozolcev (Šentrupert),
 • Domačija Paternoster (Breg pri Litiji),
 • Eko turistična kmetija Lavrič (Vače – Litija),
 • Eko turistična kmetija Pr'Krač (Dolsko – Dol pri Ljubljani),
 • Eko terme Snovik (Kamnik),
 • Gostilna Furman (Lukovica),
 • Gostilna Javornik (Šentrupert),
 • Gostilna Pri Rozi (Šmartno pri Litiji),
 • Grad Bogenšperk (Šmartno pri Litiji);
 • Izletniška kmetija Okorn (Pristava nad Stično – Ivančna Gorica),
 • Kamp Resnik (Kamnik),
 • Kmetija Čož (Leskovec – Ivančna Gorica),
 • Mestno kopališče Višnja Gora (Ivančna Gorica),
 • Tenis klub AS (Litija),
 • Turistična kmetija Grofija (Vir pri Stični – Ivančna Gorica),
 • ter oskrbovalne postaje Avtocenter Glavan (Domžale), Avtocestni bencinski servis Lukovica in Podsmreka

Produkcija: Peternet