English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


D-STIR – Okvir za odgovorne raziskave in inovacije z uporabo socio-tehnične integracije (STIR metoda)

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019
Program: Podonavje
Vodilni partner: South-East Regional Development Agency (Romunija)
Partnerske države: Slovaška, Madžarska, Slovenija, Češka, Romunija, Nemčija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina

Cilj projekta »D-STIR« je izboljšati pogoje za razvoj inovacij v državah Podonavja z vključitvijo odgovornih raziskav in inovacij (RRI) v celotno inovacijsko verigo. Projekt je zelo pomemben za določitev pogojev inovacijskih okvirjev v območju Podonavja.

Odgovorne raziskave in inovacije odgovarjajo na vprašanja o socialnem, okoljskem in etičnem vidiku. Vključuje vse deležnike v inovacijski verigi ter se osredotoča na rezultat – spodbuja inovacije, ki hitro ustvarjajo odgovorne produkte za na trg in upravljajo s tveganji.

V okviru projekta se bo razvila strategija RRI za območje Podonavja, ki bo vključevala priporočila in konkretna orodja - predvsem STIR metodo (Socio-Technical Intergation Research). Predstavila in testirala se bo v ZDA nagrajena STIR metoda na pilotnih območjih. En pilot se bo izvajal v akademskem okolju, drugi pilot, kjer je tudi naše območje, pa v podjetniškem okolju in sicer bo vsako pilotno območje (tudi Srce Slovenije) vključilo vsaj 5 inovativnih podjetjih, kjer se bo STIR metoda vpeljala v njihovo strukturo (testiranje), nato se bo prilagodila za naše območje.

Projekt spodbuja sodelovanje deležnikov iz vseh štirih sfer (oblikovalci politik, univerze, gospodarstvo in civilna družba) in stalno izobraževanje ter evalvacijo, kar vodi do dolgoročne pričakovane spremembe: inovacijska veriga, ki temelji na sodelovanju, odgovornosti in konkurenčnosti.

Spletna stran projekta: 
www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir  


 

Sorodne novice

27.3.2018 Družbeni, okoljski in etični koraki za odgovorne raziskave in inovacije

29.11.2017 Srce Slovenije gostilo mednarodne partnerje projekta o odgovornih raziskavah in inovacijah

20.7.2017 Kolektivna skrb za prihodnje generacije z uporabo odgovornih raziskav in inovacij že danes

1.3.2017 8 evropskih držav na poti do odgovornih raziskav in inovacij

15.2.2017 Napovedujemo: Uvodni dogodek projekta D-STIR na Slovaškem

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet