English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


WIDER - Zelena MSP: Inovacije in razvoj v energetskem sektorju

Trajanje projekta: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
Program: MED
Vodilni partner: SVIM, Ancona, Italija
Partnerske države: Italija, Francija, Španija, Grčija, Portugalska, Slovenija, Bosna in Hercegovina

Ne le za slovensko, ampak tudi na splošno za evropsko družbo velja, da se njeno prebivalstvo vse bolj stara, kar pomeni, da je vse večji delež ljudi starejši od 65 let. Projekcije kažejo na to, da bo leta 2060  več kot 30 odstotkov Slovencev starih nad 65 let, kar prinaša velike družbene spremembe. Trend staranja ljudi predstavlja številne spremembe in izzive, za katere je treba čim prej najti čim ustreznejše rešitve.

S to problematiko se ukvarja tudi projekt WIDER, ki želi izboljšati izmenjavo znanj in inovacij ter izboljšati pozicijo novih izdelkov za mala in srednja podjetja po celotni dobavni verigi eko pametnih stanovanj za neodvisno življenje starejših sektorja v sedmih regionalnih industrijskih sredozemskih področjih. 

Ključne projektne aktivnosti: 
 • priprava analize stanja za Slovenijo v segmentu starostnikov z družbenega, ekonomskega in energetskega vidika;
 • priprava skupnih strateških usmeritev na ravni partnerstva; 
 • oblikovanje spletne strani www.wider-project.eu;
 • izvedba izobraževalnega seminarja (delavnic) za podjetnike za spodbujanje njihovega podjetniškega udejstvovanja v segmentu starostnikov; 
 • imenovanje Lokalne inovacijske komisije (LIC);
 • objava Poziva k vpisu v mednarodni seznam svetovalcev v segmentu starostnikov
 • umestitev slovenskih strokovnjakov na mednarodni seznam WIDER - seznam je objavljen na spletni strani projekta WIDER;
 • objava Razpisa za WIDER inovacijske vavčerje, ki je namenjen razvoju novih poslovnih izdelkov in storitev 
 • izvajanje posameznih pilotnih projektov, ki bodo podprti z inovacijskimi vavčerji;
 • udeležba na inovacijskih sejmih v Barceloni in Anconi z namenom mednarodnega mreženja;
 • promocija grozda "Srebrna hiša" v Sloveniji in tujini;
 • izvedba promocijskega animiranega filma
 • udeležba na zaključnem dogodku v Bruslju.
Z vsemi temi aktivnostmi bodo dobila podjetja priložnost za povečanje vrednosti njihovih proizvodov in lažje pozicioniranje na novih trgih. Fokus projekta je na energetski učinkovitosti in pristopu, prilagojenem končnim uporabnikom ter na sektorskemu povezovanju v posameznih regijah partnericah.

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.wider-project.eu.
Sledite nam tudi na Facebooku.
 
 

Projekt WIDER se izvaja v okviru programa Mediteran in ga sofinancira Evropska unija.
Premostitvena sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Slovenski regionalno razvojni sklad.
 


 

Sorodne novice

22.5.2015 Poslovni model Silver House predstavljen v Tehnološkem parku v Ljubljani

22.5.2015 Predstavitev poslovnega modela Silver House v Trstu

22.5.2015 V projektu WIDER posebna pozornost dosežkom iz Srca Slovenije

7.5.2015 Napovedujemo: Predstavitev projekta WIDER in modela Silver House v Tehnološkem parku Ljubljana

29.3.2015 Predstavitev modela Silver House v Šentrupertu

20.2.2015 Silver House: medgeneracijska soseska

4.10.2014 Nov promocijski filmček za evropski projekt WIDER

18.6.2014 Slovenski podjetniki na Inovacijskem sejmu v Anconi

22.5.2014 Povezovanje podjetij pri oblikovanju novih izdelkov in storitev za starostnike

5.5.2014 Napovedujemo: Inovacijski sejem v Anconi

28.4.2014 Napovedujemo: Delavnice za podjetnike na temo oblikovanja novih produktov in storitev za starostnike

15.4.2014 WIDER delavnice za podjetnike prestavljene

10.4.2014 Napovedujemo: Delavnice za podjetnike na temo oblikovanja novih produktov in storitev za starostnike

26.2.2014 Inovacijski vavčerji za podjetja na področju bivanjskih rešitev za starostnike

20.1.2014 Prijavite se med mednarodne svetovalce na področju starostnikov

27.11.2013 Inovacijski sejem v Barceloni združil podjetnike, raziskovalce, svetovalce in strokovnjake

8.11.2013 S tematiko starostnikov povezali 25 podjetij

30.10.2013 Postanite mednarodni WIDER svetovalec v segmentu starostnikov

16.9.2013 Napovedujemo: Izobraževanje za podjetnike v segmentu starostnikov

3.6.2013 Nov projekt Wider za kvalitetnejše življenje starostnikov

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet