English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter
Izvedeni projekti
Ureditev okolice rudnika Sitarjevec za zagotovitev nadaljnih možnosti razvoja

Nosilec: Društvo za razvoj in varovanje Sitarjevca

Vsebina projekta: Društvo za razvoj in varovanje Sitarjevca spodbuja sanacijo in nadaljnji razvoj rudnika Sitarjevec za izobraževalne namene. Ta litijski rudnik svinca in cinka spada med večja rudna nahajališča na Slovenskem, s ...

Več o tem
Povezovanje v mrežo za lokalno samooskrbo v Srcu Slovenije

Nosilec: Jarina, zadruga za razvoj podeželja, z. o. o.

Vsebina projekta: Jarina je že v letu 2009 preko LAS »Srce Slovenije« izvajala projekt v podporo promociji lokalne samooskrbe, v kateri je pregledala ponudbo in potrebe območja Srce Slovenije ter v trženjski ...

Več o tem
Smet na smet: za čistejšo prihodnost Save

Nosilec: Klub litijskih in šmarskih študentov

Vsebina projekta: Projekt Smet na smet povezuje mlade z območja Srce Slovenije, ki so se povezali z namenom medsebojnega mreženja, pridobivanja izkušenj na področju projektnega vodenja in z željo narediti nekaj dobrega za okolje, v katerem ...

Več o tem
Sprehod skozi preteklosti vasi ob Vodni učni poti

Nosilec: KUD Fran Maselj Podlimbarski

Vsebina projekta: V KUD Fran Maselj Podlimbarski so pripravili projekt Sprehod skozi preteklost ob vodni učni poti z namenom oživitve in popestritve ponudbe vasi Krašnja za obiskovalce ter animacije čim večjega števila vaščanov za aktivno snovanje ...

Več o tem
Celostni načrt vsebinske in programske prenove gradu Bogenšperk

Nosilec: Javni zavod Bogenšperk

Opis projekta: Janez Vajkard Valvasor v Sloveniji še nima primerne predstavitve, zato so se v Javnem zavodu Bogenšperk odločili, da grad Bogenšperk nadgradijo z vsebinami, ki bodo prispevale k njegovi večji prepoznavnosti v smislu kulturne in turistične ...

Več o tem
Oprema za krajevno knjižnico Motnik

Nosilec: Matična knjižnica Kamnik

Vsebina projekta: Matična knjižnica Kamnik pokriva s svojo dejavnostjo širše območje občine Kamnik, med drugim tudi Motnik, ki ga je doslej oskrbovala le s pomočjo potujoče knjižnice. Vas je zelo oddaljena od vseh večjih središč, zato mnogi prebivalci ...

Več o tem
Promocija in zagotovitev stalnega odprtja točke Sv. Miklavža

Nosilec: Turistično društvo Gora sv. Miklavž

Vsebina projekta: Gora sv. Miklavž, na kateri se nahaja poleg cerkve sv. Miklavža s protiturškim obzidjem tudi stara mežnarija s črno kuhinjo in gospodarskim poslopjem z ohranjenim kmečkim orodjem, je ena izmed priljubljenih ...

Več o tem
Špinerbal - Litijski ples predilcev (oživitev etnološke dediščine v mestu Litija)

Nosilec: Kulturno umetniško društvo Folklorna skupina Javorje

Vsebina projekta: Špinerbal, ki so ga po letu 1945 preimenovali v ples predilcev, je spadal med elitnejše dogodke v mestu Litija. Njegovi začetki segajo verjetno v 30. leta prejšnjega stoletja, s podobno elitno noto pa se ...

Več o tem
Okusi slovenskega podeželja

Nosilec: Turistično društvo Kamn'k

Vsebina projekta: Turistično društvo Kamn'k je izvajalo projekt Okusi slovenskega podeželja v 350 let stari Budnarjevi muzejski hiši v Zgornjih Palovčah nad Kamnikom, s katero upravlja od leta 2007. V dveh letih so predstavili osem različnih ...

Več o tem
Uvajanje uporabe živil, pridelanih na območju Srca Slovenije, v Eko termah Snovik

Nosilec: Terme Snovik-Kamnik, d. o. o.

Vsebina projekta: V podjetju Terme Snovik, ki so ekološko usmerjene, dajejo velik pomen temu, da je pri njih pripravljena hrana zdrava in v večini tudi ekološko pridelana. Z izbranim projektom s strani LAS »Srce Slovenije« so ...

Več o tem
Nadgradnja obstoječe turistične ponudbe v Kamniški Bistrici z žganjeteko

Nosilec: Zavod Mladinski inkubator

Vsebina projekta: Zavod Mladinski inkubator razvija ponudbo v Kamniški Bistrici. V opuščenem delu lokala v avtokampu ob rečiciso tako uredili žganjeteko, ki ponuja gostom kakovostna slovenska žganja. Hkrati je bil urejen tudi informacijski prostor, ...

Več o tem
Pesem nas povezuje

Nosilec: Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža

Vsebina projekta:  Da lahko tudi pesem združuje ljudi v Srcu Slovenije, so v Društvu misijonarja dr. Janeza Janeža pokazali s projektom Pesem nas povezuje. V decembru so izvedli prireditev z istim naslovom, v kateri so združili več ...

Več o tem
Razširitev ponudbe kolesarske točke Vidic

Nosilec: Kolesarski servis France Vidic s. p.

Vsebina projekta: Kolesarjenje postaja bolj popularno kot kdajkoli doslej, še zlasti na tako razgibanem terenu, kot je v Srcu Slovenije. S posluhom za želje svojih strank so se v Kolesarskem servisu Franceta Vidica odločili, da dejavnost ...

Več o tem
Srčni utrip Šentvida

Nosilec: Skrinjca - društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine

Vsebina projekta:  Skrinjca – društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine deluje v Šentvidu v sklopu Rusove domačije. Z izvedbo rednih mesečnih dogodkov pomembno prispeva k ohranjanju ...

Več o tem
Izgradnja otroškega igrišča v Češnjicah

Nosilec: Športno kulturno društvo Čelešnk

Vsebina projekta:  V letu 2006 so se v Športno kulturnem društvu Čelešnk v Češnjicah nad Blagovico (Lukovica) lotili projekta izgradnje športnega parka, ki bi vseboval nogometno igrišče, igrišče za odbojko in brunarico, ter ga uspeli tudi ...

Več o tem
Dopolnitev ponudbe Športno rekreacijskega centra Korant

Nosilec: Turistično društvo Dol pri Ljubljani

Opis projekta:
Športno rekreacijski center Korant, s katerim upravlja Turistično društvo Dol pri Ljubljani, se nahaja v zelenem okolju gozdov nad Dolom pri Ljubljani. S svojimi igrišči in športno infrastrukturo vzpodbuja rekreativno ...

Več o tem
Utrip Srca Slovenije

Nosilec: Center za razvoj Litija, d.o.o.

Vsebina projekta:
Center za razvoj Litija izvaja za razvoj znamke Srce Slovenije vrsto skupnih promocijskih aktivnosti za večjo prepoznavnost in občutek pripadnosti območju. V letu 2010 nadaljuje preko projekta Utrip Srca Slovenije vrsto ...

Več o tem
LAS mladi - za preprečevanje uporabe nedovoljenih drog

Nosilec: Društvo prijateljev mladine Litija

Vsebina projekta: Uporaba nedovoljenih drog je eden največjih problemov sodobne družbe, s katerim se soočamo tudi v Srcu Slovenije. Člani Društva prijateljev mladine so preko projekta LAS MLADI ponovno obudili lokalno akcijsko skupino ...

Več o tem
Izročilo ljudske pesmi

Nosilec: KUD Folklorna skupina Javorje – tamburaški orkester

Vsebina projekta: K ohranjanju kulturne dediščine v Srcu Slovenije gotovo veliko pripomorejo različna društva. Folklorna skupina Javorje, ki ima že skoraj 30-letno tradicijo, daje pri svoji dejavnosti poudarek ...

Več o tem
Priprava dokumentacije za izobraževanje lokalnih vodnikov na širšem območju GEOSS ter širjenje zavesti o pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine območja GEOSS in Srca Slovenije

Nosilec: Zavod za razvoj zavesti »Družinsko gledališče Kolenc«

Vsebina projekta:Družinsko gledališče Kolenc je že vrsto let aktivno vključeno v turistični razvoj Vač in geometričnega središča Slovenije (GEOSS) ter širi zavest o pomembnosti ohranjanja in predstavljanja ...

Več o tem

|< <<  1 2 3 4 5  >> >|
Produkcija: Peternet